Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Forbedret diagnostikk av hormonsykdommer

Grethe Åstrøm Ueland disputerer 17.01.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Improved diagnostic workup of hyper- and hypocortisolism".

Innhold

Kortisol er et livsviktig hormon som produseres i binyrene. Sykdommer som gir overproduksjon (Cushings syndrom) eller svikt (Addisons sykdom) av kortisol er svært viktige å oppdage og behandle tidlig i sykdomsforløpet. Kortisolnivåene i kroppen varierer fra time til time, noe som gir utfordringer når vi skal tolke prøvesvar. Derfor benyttes ikke bare blod, men også spytt og urin til å måle kortisol. I tillegg gjøres ofte tester der man enten hemmer eller stimulerer kortisolproduksjonen for å bedømme binyrefunksjonen.

De siste årene har innføring av nye analysemetoder som væskekromatografi-massespektrometri (LCMS/MS) gitt svært nøyaktige målinger, mens grenseverdiene vi benytter til å stille diagnosene er basert på eldre immunologiske metoder. I sitt doktorgradsarbeid har Grethe Åstrøm Ueland evaluert og forbedret tester av binyrefunksjonen som benyttes verden over, både for diagnostikk av Cushings syndrom og Addisons sykdom. I tillegg har Ueland innført en ny metode for å bestemme hvilken binyre som produserer for mye kortisol, ved å samle blodprøver samtidig fra begge binyrer. Dette er nødvendig for å vite om pasienten kan tilbys kirurgisk fjerning av en binyre eller må behandles på andre måter.

Uelands forskningsresultater er unike ved at de like etter publisering ble innført i klinisk praksis, noe som allerede har ført til mer presis diagnostikk av pasientene våre.

Personalia

Grethe Åstrøm Ueland (f. 1976) tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2003. Hun er spesialist i indremedisin og hormonsykdommer, og arbeider som overlege ved Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus.

Avhandlingen utgår fra Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen, med professor Eystein S. Husebye som hovedveileder og PhD Paal Methlie, professor Kristian Løvås og professor Gunnar Mellgren som biveiledere.