Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kan rytmer endre hjernefunksjon hos personer med Parkinsons?

Kjetil Vikene disputerer fredag 8. februar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Complexity in Rhythm and Parkinson’s disease: Cognitive and Neuronal Correlates”

Hovedinnhold

Parkinsons sykdom rammer deler av midthjernen som er viktig for bevegelse. Korte, stive skritt og problemer med balansen er synlige følger av sykdommen og er svært hemmende for livsutfoldelsen. Medisinering har bare begrenset effekt på disse symptomene, men for mange har rytmisk basert terapi en veldig positiv effekt, og taktfaste rytmer får flyt i bevegelsene igjen. – Det området i hjernen som er mest rammet av sykdommen er også spesielt viktig for rytmesansen vår, og det er bred enighet om at rytmisk terapi er en effektiv måte å gjenvinne kontrollen over kroppen på for personer med Parkinson, sier Vikene. – Vi var derfor interessert i å finne ut mer om hva som skjer i «Parkinsonhjernen» når den lytter til rytmer.

Ved å skanne deltakerne i en fMRI-maskin mens de lyttet til rytmisk musikk, fant Vikene og hans kollegaer at områder som er viktig for bevegelse og lytting andre steder i hjernen, var mer aktive hos personene med Parkinsons sykdom enn hos kontrollpersonene. – Funnene våre gir en antydning om at andre områder har overtatt «rytmeoppgavene», og at rytmisk musikk klarer å reorganisere hjernefunksjonen på en måte som gjør bevegelse enklere. Den spesielle «aktiveringssignaturen» vi fant gir et lite bidrag til vår forståelse både av det nevronale grunnlaget for rytmisk musikkterapi og til hjernefunksjon i Parkinsons sykdom generelt.

Det neste steget vil være å undersøke om målrettet rytmisk terapi kan bidra til langvarige endringer i hjernen, og i ytterste konsekvens om slike terapiformer kan senke tempoet på utviklingen av symptomene.

I tillegg er Vikene opptatt av om hvorvidt rytmisk terapi kan være en form for «hjernetrening», der bruk av rytmisk terapi i kombinasjon med andre treningsopplegg også kan forbedre hukommelse og konsentrasjon hos personer med Parkinsons sykdom.

Personalia

Kjetil Vikene har hovedfag i litteraturvitenskap ved Universitet i Bergen. I stipendiatperioden har han vært ansatt ved Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi, Det psykologiske fakultet, der han har hatt Professor Karsten Specht som veileder. Geir Olve Skeie, overlege ved nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus har vært hans bi-veileder. I tillegg har Vikene deler av tiden hatt en bistilling som universitetslektor ved Griegakademiet – Institutt for musikk ved UiB.