Hjem
Nye doktorgrader
Nye doktorgrader

Rotavirus Vaccines: Efficacy, predictors of immune response

Temsunaro Rongsen-Chandola disputerer 5. februar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Rotavirus Vaccines in India".

Hovedinnhold

En levende oral rotavirus vaksine utviklet i India ble testet hos spedbarn for å se om vaksinen beskytter spedbarn mot diare forårsaket av rotavirus. Vaksinen ble gitt oralt i et tre-dose regime ved 6, 10 og 14 ukers alder som sammenfaller med alderen for å motta de obligatoriske vaksinene som en del av det nasjonale immuniseringsprogrammet.

Totalt 6800 spedbarn deltok i studien: to tredjedeler ble tilfeldig fordelt for å motta vaksinen mens en tredjedel fikk en placebo. Alle barn ble fulgt opp ukentlig til de var to år gamle. På disse ukentlige hjemmebesøkene ble det hentet inn opplysninger om hvorvidt barnet hadde diare eller andre sykdommer. En avføringsprøve ble samlet inn hver gang et barn hadde diare, og detaljert informasjon om sykdommen ble samlet inn daglig for å vurdering av alvorlighetsgrad. Studien viste at rundt 56% av barna som fikk vaksinen ble beskyttet mot diare forårsaket av rotavirus i inntil 2 år. Vaksinen var trygg og forårsaket ikke bivirkninger.

I en annen studie ble en lisensiert rotavirus vaksine prøvd ut hos barn i samme aldersgruppe i et forsøk på å finne ut om antistoffer i mors morsmelk forstyrrer barnets immunrespons på rotavirusvaksinen. Denne vaksinen ble gitt oralt i et to-doseregime ved 6 og 10 ukers alder. Fire hundre mor-spedbarnspar ble inkludert i denne studien. Halvparten av mødrene ble oppfordret til å amme sitt barn i en time rundt tidspunktet for vaksineadministrasjon mens den andre halvparten ble bedt om å avstå fra å amme i løpet av denne timen. Denne studien viste at amming ikke hadde noen innvirkning på immunresponsen av vaksinen og at det er ingen grunn til å holde tilbake morsmelk for at vaksinen skal virke bedre.

Personalia

Temsunaro Rongsen-Chandola er seniorforsker ved the Centre for Health Research and Development, Society for Applied Studies, New Delhi, India. Hun er lege og har en mastergrad i epidemiologi fra London School of Hygiene and Tropical Medicine. Hennes hovedekspertise er store feltbaserte kliniske forsøk.