Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Autoimmunt polyendokrint syndrom type 1 som modellsykdom

Øyvind Bruserud disputerer fredag 8.2.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Exploring and redefining Autoimmune polyendocrine syndrome type 1".

Innhold

Autoimmunt polyendokrint syndrom type 1 (APS-1) er en sjelden arvelig sykdom som skyldes en medfødt feil i et spesifikt område av arvematerialet (gen). Denne feilen fører til uttalt autoimmunitet, nemlig at kroppens eget immunforsvar reagerer mot egne organer og forårsaker særlig ødeleggelse av hormonproduserende kjertler. I tillegg lider disse pasientene av kroniske soppinfeksjoner på slimhinneoverflater. Dette syndromet kan brukes som en «modell» for å studere hva som svikter i immunforsvaret når autoimmunitet og soppinfeksjoner oppstår.

Bruserud har i sitt doktorgradsarbeid gjort banebrytende oppdagelser av sykdomsmanifestasjoner ved APS-1, blant annet funnet en økt risiko for munnhulekreft og beskrevet mekanismene bak soppinfeksjoner. Han har også vist hvordan enkelte genfeil gir en mildere sykdom og mekanismen som ligger bak. Videre er han den første som har sett på variasjon i bakteriefloraen i munnhulen (mikrobiomet), noe som kan ha betydning for risiko for soppinfeksjoner.

Avhandlingen gir grunnlag for bedre diagnostisering og oppfølgning av pasienter med APS-1, og kan forhåpentligvis også bidra til en økt forståelse av vanlige autoimmune tilstander som for eksempel diabetes mellitus type 1 og autoimmun stoffskiftesykdom.

Personalia

Øyvind Bruserud (f. 1985) var utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 2010. Han vil nå fortsette sin kliniske spesialisering.