Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Mors vekt og vektendring påvirker svangerskapet

Linn Marie Sørbye disputerer fredag 8. februar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Maternal weight, weight change and perinatal outcomes: Can physical activity and gestational weight gain modify the risk?"

Hovedinnhold

Økende forekomst av overvekt og fedme hos kvinner i fruktbar alder kan ha konsekvenser for svangerskap, fødsel og det nyfødte barnet. Denne doktorgraden viser at både overvekt/fedme ved svangerskapets start og mors vektøkning mellom svangerskap, ser ut til å øke forekomst av komplikasjoner for mor og barn. Perinatal død er et sjeldent utfall der barnet dør i svangerskapet eller i løpet av første leveuke.

Doktorgraden viser at fedme ved svangerskapets start var forbundet med 2−3 ganger økt risiko for perinatal død, sammenlignet med normalvektige kvinner. Sørbye undersøkte sammenhengen mellom kroppsmasseindeks (KMI) ved svangerskapets start og risiko for perinatal død i tall fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. Prosjektet undersøkte videre om fysisk aktivitet i svangerskapet kunne redusere risikoen forbundet med fedme.

Blant kvinner med KMI under 30 kilo/meter²  hadde fysisk aktive kvinner den laveste perinatale dødeligheten. Overraskende var det motsatt for kvinner med KMI ≥30 kilo/meter², der den laveste dødeligheten var blant de som ikke trente. Sørbye har også studert hvordan vektendring fra første til andre svangerskap påvirker utvikling av svangerskapsdiabetes basert på data fra Medisinsk fødselsregister i Norge og Sverige. Vektøkning fra første til andre svangerskap økte risiko for svangerskapsdiabetes, også hos kvinner som var normalvektige ved begge svangerskapene. Blant kvinner som hadde overvekt eller fedme ved begynnelsen av første svangerskap var vektnedgang fra første til andre svangerskap forbundet med redusert risiko for svangerskapsdiabetes i andre svangerskap.

Resultatene understreker viktigheten av å fremme normalvekt hos kvinner i fruktbar alder før graviditet. Tiden mellom svangerskap kan også være viktig for forebygging av overvekt/fedme i påfølgende svangerskap.

Prosjektet kan ikke konkludere med årsakssammenhenger, og forskning på bakenforliggende mekanismer ved overvekt/fedme og fysisk aktivitet i svangerskapet behøves.

Personalia

Linn Marie Sørbye (f.1972) er jordmor (2001) med master i helsefremmende arbeid og helsepsykologi fra HEMIL (2013). Hun har vært ansatt ved Kvinneklinikken i Bergen fra 2002. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Klinisk institutt 2 ved UiB, med finansiering fra Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, Oslo Universitetssykehus.

Veiledere har vært professor Nils-Halvdan Morken, professor Kari Klungsøyr og professor emeritus Rolv Skjærven.