Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Nytenkning rundt gynekologisk kreft

Katharina Bischof disputerer fredag 08. februar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Rethinking Gynecological High-Grade Serous Carcinoma".

Hovedinnhold

Høygradig serøse kreftsvulster utgående fra livmorhulen og eggstokkene behandles med en kombinasjon av kirurgi og kjemoterapi. Sykdommene har dårlig prognose og mindre enn 50% blir kurerte. Dette skyldes hovedsakelig at sykdommene allerede har spredt seg på diagnosetidspunktet, men også utvikling av medikamentresistens. Økt kunnskap om hvordan sykdommene utvikler seg vil danne utgangspunkt for utvikling av nye behandlingsstrategier.

I svulster fra pasienter behandlet på Haukeland Universitetssykehus har Bischof gjennom en translasjonell biomedisinsk tilnærming undersøkt og identifisert hvordan man ved å benytte seg av svulstenes karaktertrekk og biomarkører bedre kan velge effektiv behandling for den enkelte pasient.

Ved kirurgisk behandling av eggstokkreft tilstreber man å fjerne alt svulstvev, da det er sammenheng mellom mengde gjenværende svulstvev og prognose. Bischof har etablert ulike sykdomsmodeller for eggstokkreft der svulstspesifikke fluorokrom-merkede antistoff benyttes til fluorescensbasert visualisering for å identifisere svulstvev hos pasientene mens operasjonen deres pågår. Slike fluorokrom-merkede antistoff (prober) vil kunne benyttes ved behandling av de fleste typer av solide ondartete svulster for å kunne se og dermed fjerne alt eksisterende svulstvev under en operasjon.

Funnene i avhandlingen bidrar til økt forståelse av sykdomsutviklingen, og kan føre til bedre og mer målrettet behandling av pasientene, både medikamentelt og kirurgisk.

Kontakt

Katharina Bischof (f.1981) er opprinnelig fra Østerrike. Hun er lege og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Hun jobber nå som overlege ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avhandlingen utgår fra Klinisk Institutt 2, Det medisinske fakultetet, og er finansiert av Helse Vest RHF. Hovedveileder er professor Line Bjørge, og biveiledere er professor Bjørn T. Gjertsen, forsker Stian Knappskog og professor Emmet McCormack.