Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Immunsystemet hos berggylt viste seg å være spesielt

Sumaira Bilal disputerer 14.02.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet I Bergen med avhandlingen “Molecular characterization of key components of the adaptive immune system in Ballan wrasse (Labrus bergylta)”.

Innhold

En av de største utfordringene innen norsk oppdrettsnæring de siste årene har vært å holde lakselus-tallene nede på et akseptabelt nivå. Ett av virkemidlene mot lakselus er bruk av rensefisk; dvs fisk som spiser lusene av laksen.

Tidligere ble rensefisken (ulike typer av leppefisk) fanget og sluppet ut i merdene. Nå blir en stadig større andel av rensefisken (rognkjeks og berggylt) oppdrettet og sluppet ut i laksemerdene når den har oppnådd passelig størrelse. For å gjøre rensefisken mer robust blir det laget vaksiner mot sykdomsfremkallende mikroorganismer. I dette arbeidet er det nødvendig å få detaljert kunnskap om immunsystemet i hver enkelt art, og utvikle verktøy for å måle immunresponser.

I ph.d.-avhandlingen til Sumaira Bilal blir immunsystemet til berggylt beskrevet. Denne arten viste seg å ha en høy konsentrasjon av antistoffmolekylet IgM i blodet, og mengden av IgM-produserende celler i tarmen var uvanlig stor. Det er naturlig at dette funnet kan ha sammenheng med at berggylten ikke har magesekk; og kun en kort tarm, til tross for at den lever av krepsdyr og ganske grov føde. Antistoffene har sannsynligvis en viktig rolle i førstelinjeforsvaret hos denne arten.

Ph.d.-avhandlingen beskriver også andre sentrale komponenter i immunsystemet, og arbeidet omfatter produksjon av reagenser som kan brukes til å måle immunresponser hos berggylt.

Personalia

Sumaira Bilal ble født 3. juni 1982 i Taxila, Pakistan. Hun tok M.Phil i biologi i 2008 fra Quaid-i-Azam University, Islamabad. I 2015 ble hun tatt opp i ph.d-programmet på Mat.nat., Institutt for biovitenskap. Ph.d.-prosjektet har vært finansiert av et 3-årig prosjekt under HAVBRUKsprogrammet (nr 244396), Norges forskningsråd. Prosjektet har involvert samarbeid med vaksinefirmaet Vaxxinova Norge