Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Endring innen Zambiske ansvarsorganisasjoner

James Hathaway disputerer fredag 15. februar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Institutional Logics, Organizational Action, and Change in Zambian Public Accountability Organizations».

Hovedinnhold

Såkalte ansvarsorganisasjoner kan bidra til at offentlig sektor i utviklingsland blir mer velfungerende, forvalter økonomiske midler på en rettferdig og effektiv måte, og beskytter rettighetene til sine borgere. Derfor retter det internasjonale samfunnet i økende grad oppmerksomhet mot slike organisasjoner og vil bedre deres kapasitet og virkemåte. Hathaways avhandling undersøker endringsprosesser innen tre viktige offentlige ansvarsorganisasjoner i Zambia: Riksrevisjonen, Anti-korrupsjonskommisjonen og det nasjonale ombudsmannskontoret.

Det teoretiske utgangspunktet er en antagelse om at institusjonelle logikker gir normative føringer for hvordan ansvarsorganisasjoner skal se ut. Avhandlingen presenterer en ny typologi for institusjonelle logikker. Resultatene understreker at profesjonelle grupper i regionen spiller en viktig rolle, siden de kan skape nye ideer, praksis, og standarder. I tillegg, viser avhandlingen hvor sentral rollen som leder er for organisasjonsendring, og at den historiske og sosiale posisjonering av lederne er viktig å ta i betraktning. Ved å bruke teoretiske perspektiver som vanligvis finnes i organisasjonsforskning i det globale nord, fremmer Hathaways studie kunnskap om organisasjoner i det globale sør, og bidrar til en bredere og utdypet forståelse for organisatorisk atferd.

Personalia

James Hathaway har bachelorgrad i Organizational Leadership and Management (Regent University, USA) og mastergrad i Public Administration fra Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitet i Bergen der han har vært ansatt som stipendiat. Veileder for avhandlingen har vært professor Steinar Askvik (UiB).