Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

ADHD og autoimmunitet

Tor-Arne Hegvik disputerer fredag 15. februar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Attention-deficit/hyperactivity disorder and autoimmune diseases: etiological relationships and therapeutic possibilities».

Hovedinnhold

ADHD (Attention-deficit/hyperactivity disorder - hyperkinetisk forstyrrelse) er en tilstand som kjennetegnes av vedvarende oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet. ADHD er delvis genetisk betinget, debuterer i barnealder og kan ha et kronisk forløp.

Mange med ADHD har i tillegg andre psykiske lidelser, som for eksempel angst og bipolar lidelse. Det er også rapportert overhyppighet av ikke-psykiatriske tilstander og spesielt mer av sykdommer knyttet til immunsystemet, slik som astma og eksem. Likevel vet man lite om forholdet mellom ADHD og autoimmune sykdommer, det vil si sykdommer der kroppen «angriper seg selv». Doktorgradsarbeidet bygger på fire studier der Hegvik og medarbeidere har studert sammenhengene mellom ADHD og autoimmunitet.

I den første studien ble det vist at autoantistoffer mot fire viktige enzymer som produserer nevrotransmittere (signalstoffer) i hjernen sannsynligvis er sjeldne ved ADHD.

I den andre studien viste man ved hjelp av norske nasjonale registre at ADHD er assosiert med den autoimmune hudsykdommen psoriasis. Samtidig observerte man betydelige kjønnsforskjeller i sammenhengene mellom ADHD og andre autoimmune sykdommer.

I den tredje studien viste man med svenske nasjonale registre at både mennesker med ADHD selv, og deres biologiske slektninger, hadde en høyere forekomst enn forventet av en rekke autoimmune sykdommer. Dette kan tyde på felles underliggende genetiske faktorer mellom ADHD og autoimmune sykdommer.

I den siste studien reanalyserte man resultatene fra genetiske studier av ADHD og relaterte tilstander, inkludert autoimmune sykdommer, for å finne nye potensielle medisiner som kan være effektive i behandlingen av ADHD. Disse analysene antyder at noen medisiner som allerede er i klinisk bruk i behandlingen av andre tilstander også kan ha et terapeutisk potensiale ved ADHD.

Samlet utforsket studiene sammenhengen mellom ADHD og autoimmune sykdommer, og viser hvordan en kan bruke genetiske data for å finne nye medisiner.

Personalia

Tor-Arne Hegvik (f. 1990) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen, 2016. Fra 2011 til 2016 var han forskerlinjestudent ved Institutt for biomedisin og K.G. Jebsen Senter for nevropsykiatriske lidelser. Siden 2016 har vært stipendiat samme steder i tillegg til ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Veiledere har vært professor Jan Haavik, professor Eystein Husebye, forsker Tetyana Zayats og professor Kari Klungsøyr.