Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Funksjoner forbundet med endring i cellers metabolisme

Deusdedit Tusubira disputerer 15.02.2019 for ph.d graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “A study on features and markers of cellular metabolic rewiring”. Denne studien belyser hvordan energimetabolismen påvirkes av bestemte faktorer i og utenfor cellen, med fokus på mitokondrienes funksjon (cellenes kraftverk). Forandringer knyttet til disse prosessene kan være avgjørende ved utvikling av ulike sykdommer.

Innhold

Cellene i kroppen er avhengig av å opprettholde energinivået sitt til enhver tid, til tross for endringer som kan oppstå inni eller utenfor cellen. Energimetabolismen reguleres gjennom utallige molekylære mekanismer som styrer tilgang til og utnyttelse av energiressurser.

Mitokondriene er små strukturer (organeller) som har som hovedoppgave å forbrenne energikilder for å produsere energimolekylet ATP inne i cellene. Feil i cellenes energiomsetning kan «omprogrammere» cellene, og gi dem nye egenskaper. Noen ganger kan dette føre til sykdom, og konsekvensene avhenger både av typen metabolsk feil og av hvilke celler det gjelder. En trenger mer kunnskap og nye verktøy for i større grad forstå ulike sykdomsmekanismer som er knyttet til dette, og for å identifisere faktorer som kan bli et mål for terapi.

I dette arbeidet har kandidaten studert hvordan bestemte påførte forandringer i metabolismen påvirker cellers fysiologi, det vil si normale egenskaper og funksjoner, med spesiell vekt på mitokondrielle effekter. Kandidaten belyste dette temaet fra to ulike vinkler. I første del av arbeidet så kandidaten på hvordan reprogrammering av metabolismen kan være en viktig drivkraft i cellulære forandringer knyttet til kreftutvikling.

Her fant kandidaten at nedregulering av et viktig mitokondrieenzym, kalt succinate dehydrogenase (SDH), er knyttet til spredning i brystkreft. Han fant videre at en slik nedregulering spesielt er forbundet med dårlig prognose hos en gruppe av brystkreftpasienter. Deretter undersøkte kandidaten metabolske tilpasninger knyttet til økt fettsyreoksidasjon i celler og forsøksdyr som ble behandlet med spesielle kjemiske stoffer. Gjennom disse forsøkene identifiserte kandidaten bestemte faktorer og mekanismer som kan utgjøre verktøy for å undersøke metabolske feil, og strategier som muligens kan utvikles videre med tanke på nye behandlingsformer.

Personalia

Deusdedit Tusubira got a Bachelor of Science degree in Biochemistry and chemistry at Makerere University Uganda in 2001. He briefly worked in a brew and pharmaceutical industries before joining academia as a teaching assistant at Mbarara University in 2002. He did his Master of Science degree in Molecular Biology of Parasites and Disease Vectors at Liverpool School of tropical medicine UK in 2005 and later returned to Uganda, In 2014 he came to the University of Bergen to study biomedicine, and later joined Prof. Karl J. Tronstad group for his PhD projects.