Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Effekt av kosthold hos pasienter med koronar hjertesykdom

Nathalie Puaschitz disputerer 20.02.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Dietary saturated fat, dairy and the healthy Nordic diet in relation to risk of coronary events and mortality - Observational studies in patients with coronary artery disease in Norway”.

Hovedinnhold

Hjerte- og karsykdommer er en av de hyppigste dødsårsaker i den vestlige verden. Studier fra flere tiår tilbake viste at et høyt inntak av matvarer med mye mettet fett har blitt sett som svært ugunstig i forbindelse med risiko for hjerte- og karsykdommer. Disse funnene er ikke bekreftet i flere nyere studier, og vi har lite kunnskap om hvordan kostholdet påvirker helsen til hjertepasienter som i de fleste tilfeller behandles med kolesterolsenkende statiner.

I denne avhandlingen ble selvrapporterte kostvaner blant 2412 pasienter med etablert hjertesykdom kartlagt via utfylling av spørreskjema samlet inn i årene 2000 – 2004. Avhandlingen har primært utforsket i hvilken grad mettet fett, melkeprodukter og et såkalt sunt Nordisk kosthold påvirket risikoen for ny hjertehendelse eller død.

Resultatene viser ingen sammenheng mellom et samlet inntak av mettet fett og risiko for hjerteinfarkt eller dødelighet hos pasienter med hjertesykdom. Et høyt inntak av meieriprodukter som melk og smør var imidlertid knyttet til økt risiko for død. I tillegg førte et høyt inntak av smør til høyere risiko for hjerteinfarkt blant pasienter med stabil angina pectoris. Et høyt inntak av det såkalte sunne Nordiske kostholdet var derimot knyttet til lavere dødelighet blant disse pasientene.

Funnene til Puaschitz kan bidra til å kartlegge hvilke kostvalg som bedrer helsen og leveutsiktene til pasienter med hjertesykdom. Fokus bør sannsynligvis rettes i større grad mot et generelt sunt og balansert kosthold, fremfor anbefalinger i form av spesifikke næringsstoffer eller matvarer.

Personalia

Nathalie Puaschitz er født i 1981, oppvokst i Tyskland og flyttet til Norge i 2004. Hun er utdannet sykepleier fra Tyskland i 2003, og human ernæringsfysiolog med mastergrad fra Universitetet i Bergen i 2009. Puaschitz ble i 2010 ansatt ved Forsknings- og utviklingsavdelingen (FoU) ved Haukeland Universitetssykehus (HUS). Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk institutt 2 (UiB) og Hjerteavdelingen ved HUS med veiledere Ottar Nygård, Elin Strand, Jutta Dierkes og Therese Karlsson. Arbeidet er finansiert av Nasjonalforeningen for folkehelsen og FoU avdelingen ved HUS.