Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

300 millioner års landskapsutvikling i Dronning Maud Land

Hallgeir Sirevaag disputerer 15.02.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Late Paleozoic – Cenozoic tectono-thermal evolution of a glaciated passive margin, based on low-temperature thermochronology from Dronning Maud Land, East Antarctica.

Innhold

Fjellene i Dronning Maud Land, Øst Antarktis, danner en ca. 1500 km lang kjede som har gjennomgått store forandringer de siste 1100 millioner år. I avhandlingen undersøkes det hvordan denne fjellkjeden har utviklet seg gjennom de siste 300 millioner årene. Å tolke landskapsutviklingen i Dronning Maud Land gjennom 300 millioner år ved hjelp av observasjoner i felt er vanskelig, både fordi mesteparten av kontinentet i dag er dekket av is, men også fordi området har gjennomgått enorme forandringer gjennom denne perioden. Likevel kan analyser av små sandkorn fra grunnfjellet avdekke store mengder informasjon om hvordan fjellkjeden og landskapet i Dronning Maud Land har utviklet seg.

Avhandlingen viser at Dronning Maud Land har gjennomgått episoder av massiv rifting og fjellkjededannelse, erosjon (nedsliping) av fjellene og begraving av flere km med sedimenter og lava, før Øst-Antarktis ble dekket av is for 34 millioner år siden. Isdekket i Øst-Antarktis er dermed det lengst-levende isdekket i verden. De høye fjellene i Dronning Maud Land var trolig blant de viktigste opphavsområdene til dette isdekket. Ved å forstå hvordan fjellkjeden utviklet seg frem til starten av istiden, vil en kunne øke forståelsen av hvordan isdekket har utviklet seg. Samtidig vil en kunne forutse hvordan isdekket vil utvikle seg videre. Dette er av stor interesse, ettersom dagens isdekke i Øst-Antarktis har en vesentlig innvirkning på det globale klimaet.

Personalia

Hallgeir Sirevaag ble født i Haugesund 30. september 1988. Han fullførte mastergraden i geologi ved UiB våren 2013, og har siden 2014 vært ansatt som stipendiat ved Institutt for geovitenskap, UiB. Doktorgradsprosjektet er finansiert av Universitetet i Bergen. Veiledere har vært Joachim Jacobs og Anna K. Ksienzyk ved Institutt for Geovitenskap, UiB, og István Dunkl ved Universitetet i Göttingen, Tyskland.