Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Løser mysterier om hurtige klimaendringer

Henrik Sadatzki disputerer fredag 15.02.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Sea ice variability in the Nordic Seas over Dansgaard–Oeschger climate cycles during the last glacial – A biomarker approach”.

Innhold

Den siste istiden var preget av gjentatte og nærmest plutselige klimaendringer som fikk globale virkninger. Vi vet fra iskjerner fra Grønland at disse brå klimaskiftene førte til temperaturøkninger på opptil 15°C på Grønlands innlandsis. Dette er de mest kjente hurtige klimaendringene vi kjenner til. Selv om mekanismene bak disse såkalte Dansgaard-Oescher hendelsene ikke er helt avklart, har det lenge vårt antatt, men ikke bevist, at forandringer i sjøisdekket og havstrømmene i N-Atlanteren og Norskehavet har spilt en vesentlig rolle i å drive disse forandringene.

Sadatzki har i sine studier undersøkt og rekonstruert endringer i sjøisdekket i de nordiske hav og fastlagt tidspunktet for sjøisendringene og deres betydning gjennom flere hurtige Dansgaard–Oeschger hendelser i perioden ca. 30,000–40,000 år før nåtid. Han har utført dette ved å ekstrahere og analysere spesifikke organiske molekyler fra havbunnsedimenter som inneholder molekyler som bare kan ha vært produsert av alger og annet planteplankton som levde inne i sjøisen i denne tidsperioden for mange tusen år siden.

Sadatzkis avhandling viser sjøisendringer med en detajlgrad som er unik og viser hvordan det i kalde faser var langt større sjøisutbredelse enn i dag. Dette sjøisdekket forsvant dramatisk raskt over kort tid like før vi registrer de brå oppvarmingene på Grønland. Brå endringer i sjøisdekket må derfor ha skapt brå temperaturendringer ved at varme fra havet kunne spre seg til atmosfæren. Resultatene er bevis for at teorien om at sjøisendringene var drivende i de brå klimaskiftene er korrekt. Resultatene som viser ekspansjon og tilbakesmelting av sjøis gir også viktige perspektiv for hva som kan skje om like brå endringer i sjøisdekket over Arktis skjer i fremtiden. Gjennom Sadatzkis avhandling har vi fått helt ny kunnskap om hva som driver brå klimaendringer, og arbeidet er i ferd med å bli publisert i ledende internasjonale tidsskrift.

Personalia

Henrik Sadatzki (født 1987) vokste opp i Niedersachsen, Tyskland. Han tok sin mastergrad i Marin Geovitenskap ved Universitetet i Kiel, Tyskland. Doktorgradsarbeidet ble utført ved Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen/Bjerknessenteret som del i prosjektet ice2ice, finansiert av European Research Council (ERC). Veiledere har vært Prof. Eystein Jansen (UiB), Dr. Trond M. Dokken (NORCE Norwegian Research Centre) og Prof. Ruediger Stein (Alfred Wegener Institute, Tyskland).