Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Komediens betydning i Holbergs historieverk

Inga Henriette Undheim disputerer fredag 22. februar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Historie og komedie. Litterære strukturer og strategier i Holbergs rikshistoriografi».

Innhold

Ludvig Holberg (1684–1754) er i dag mest kjent for komedier som Jeppe på Bjerget og Erasmus Montanus. Det færre kjenner til, er at han også var professor i historie, og at han i den sammenheng skrev en rekke betydelige historieverk – både før og etter sine komedier. I avhandlingen «Historie og komedie» undersøker Undheim forholdet mellom disse sidene ved forfatterskapet, som viser seg å ha mer felles enn tidligere forskning har gitt inntrykk av. Et av avhandlingens hovedfunn er at flere av Holbergs historieverk bygger på komediens struktur. Men hva innebærer det at en historie har komediestruktur?

Med utgangspunkt i historikeren Hayden Whites teori om historie som fortelling, viser Undheim kort forklart hvordan komedien nedfeller seg som narrativ struktur i to av Holbergs rikshistoriske verk – nærmere bestemt kapitlet om Danmark i debutverket Introduction til de fornemste Europœiske Rigers Historier (1711) og det vitenskapelige hovedverket Dannemarks Riges Historie (1732–1735). Undersøkelsen har en kronologisk komponent idet det ene verket er skrevet før, og det andre etter at Holberg forfattet sine komedier. Dette reflekteres både i avhandlingens oppsett og lesninger – hvor blant annet spørsmål om påvirkning mellom sjangrene, utvikling av sjangerbevissthet og formfølelse, og det særegne hos Holberg står sentralt. Med disse spørsmålene utfordres imidlertid også det teoretiske utgangspunktet for avhandlingen.

For selv om Holberg skrev historier og komedier om hverandre, er det ikke gitt at sjangrene påvirket hverandre slik White legger opp til. Når White snakker om historie som komedie, representerer komediebegrepet noe annet enn det vi forbinder med Holberg. For Holberg er komedien mer enn en narrativ struktur: Den er også en dramatisk sjanger med strenge sjangerkonvensjoner. Undheims avhandling bidrar dermed ikke bare til å belyse nye sammenhenger i et av de største forfatterskapene i nordisk litteraturhistorie, men også innen narrativ historieteori.

Personalia

Inga Henriette Undheim (f. 1983) har mastergrad i nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Oslo. Hun har vært stipendiat ved Universitetet i Bergen, og jobber nå som høgskolelektor i norsk ved lærerutdanningen til NLA Høgskolen.