Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Sterkt nytt tannerstatningsmateriale

Christian Schriwer disputerer 21. februar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Monolithic zirconia dental crowns. Factors affecting clinical success and failure".

Hovedinnhold

Zirkonia er kort fortalt et høystyrke-porselen som kan brukes som tannerstatninger, som kroner og broer for ødelagte tenner. Materialets utseende gjør disse spesielt godt egnet for tannbehandling fordi de likner tenner både i farge og gjennomskinnelighet. Zirkonia er et forholdsvis nytt materiale i dental sammenheng.

Materialet tåler svært høy belastning og kan benyttes til behandling, til og med for pasienter med ekstreme tyggekrefter. Pasientene var fornøyde med behandlingen, og det var få komplikasjoner.

I dette doktorgradsarbeidet har zirkonia blitt testet ut på pasienter som har stor slitasje på egne tenner og vært plaget med ødelagte fyllinger på grunn av ekstreme tyggekrefter. Denne pasientgruppen har tidligere blitt ekskludert fra studier som omfatter materialer, på grunn et høyt antall mislykkede behandlinger. Resultatet av denne studien viste få komplikasjoner og samtlige pasienter ville valgt samme behandling en gang til.

Denne avhandlingen omfatter også laboratoriearbeid der det ble undersøkt ulike faktorer som kan påvirke styrken på zirkonia-kroner. Studiene viser også at det er store forskjeller blant de forskjellige zirkonia-materialene som er tilgjengelig i Norge. Både sammensetning, framstilling og utforming hadde påvirkning på styrke. Dette betyr at ved å forbedre disse faktorene, kan zirkonia-kroner få enda færre komplikasjoner.Denne avhandlingen konkluderer med at zirkonia tåler svært høy belastning og er estetisk tilfredsstillende til bruk som tannerstatningsmateriale.

Personalia

Christian Schriwer er utdannet cand.odont. 2004 og Spesialist i Oral Protetikk 2016 ved Universitet i Bergen. Doktorgradsavhandlingen er gjort under veiledning av Marit Øilo, Harald Gjengedal og Nils Roar Gjerdet ved Institutt for klinisk odontologi, Det medisinske fakultet, UiB.