Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Fenomenet transkjønn og ideen om Europa i dagens Ukraina

Fredag 22. februar disputerer Nadzeya Husakouskaya for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Problematizing the transgender phenomenon: Sexual geopolitics and Europeanization in contemporary Ukraine”.

Hovedinnhold

Avhandlingen utforker framveksten av transkjønn som fenomen eller problemområde innenfor profesjonalisert NGO-aktivisme i Ukraina. Husakouskaya undersøker hvordan transkjønn skapes om patologisk fenomen gjennom en medisinsk forståelsesramme, samtidig som fenomenet transkjønn får en sentral geopolitisk betydning i Ukrainas forhold til EU, som symbol og pekepinn på demokratisering.

Lokale eller nasjonale aktivisme-grupper i Ukraina må forholde seg aktivt til ideen om Europa, som er historisk etablert og holdes i hevd av kulturelle forestillinger om et Øst-Vest-skille. I dagens Ukraina øver vestlige giverorganisasjoner stor innflytelse på hvilken type kjønns- og seksualitetsaktivisme som er mulig å gjennomføre, fordi lokale aktivister er avhengig av finansiell støtte fra de utenlandske giverne. Likevel er det ikke snakk om en ensidig tilpasningsprosess, for lokale grasrotgrupperingen utfordrer på ulike vis den vestlige dominansen i dette høyst politiserte feltet.

Avhandlingen bidrar å utvide perspektiver og nedslagsfelt for internasjonal forskning på kjønn og seksualitet, samtidig som den bidrar med viktige kjønns- og seksualitetsperspektiver på forskning om europeisering generelt, post-sosialistiske staters relasjon til EU spesielt. Framfor alt viser avhandling den sentrale geopolitiske betydningen av kjønn og seksualitet i dagens europeiske Øst-Vest-relasjoner.

Personalia

Nadzeya Husakouskaya har i doktorgradsperioden vært stipendiat ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), Universitetet i Bergen. Hun har bakgrunn som feminist og universitetslektor fra Hviterussland, Litauen og Ukraina, med en mastergrad i kulturstudier fra Det europeiske humanistiske universitetet i St. Petersburg og en annen mastergrad i migrasjon og interkulturelle studier fra Oldenburg Universitet, der hun hadde et lengre studieopphold og feltarbeid i Sør-Afrika. Hun bor nå i London, og jobber for tiden som forsker ved Amnesty Internationals internasjonale sekretariat.