Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Venstresiden og meningen med Israel

Åsmund Borgen Gjerde disputerer fredag 29. mars for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen The Meaning of Israel: Anti-Zionism and Philo-Zionism in the Norwegian Left, 1933—1968.

Innhold

I internasjonal forskning har interessen for den europeiske venstresiden og Israel eksplodert de siste årene. Gjerdes avhandling, en case-studie av den norske venstresiden, tar sitt utgangspunkt i en analyse av den eksisterende forskningen på dette feltet. Han hevder at denne forskningen i overraskende stor grad reproduserer forskernes politiske holdninger for eller mot Israel: Mange forskere har vært mest opptatt av å avgjøre om venstresiden tok ’rett’ eller ’feil’ om Israel.

På denne bakgrunn begynner Gjerdes avhandling med et forsøk på å utarbeide en metodologi for en mer kontekstualisert forståelse av ideer om Israel. Et av spørsmålene han stiller er hvordan ulike historiske kontekster og verdensbilder bød på ulike verktøy for å gi mening til ideer om Israel. Og viktigere: hvordan ideer om Israel kunne brukes til å gi verden mening.

Gjerde viser at venstresidens idealiserende ideer om Israel i tiden rett etter annen verdenskrig oppsto i en kontekst der selve sivilisasjonskonseptet var under press: Var det mulig, etter krigens barbari, å opprettholde sivilisasjonsideen som fundament for moderne samfunn? I denne konteksten fikk ideer om Israel en viktig funksjon nettopp for å bidra til å opprettholde troen på sivilisasjonen og fremskrittet.

Det brede skiftet på venstresiden fra å idealisere til å fordømme Israel begynte rett etter seksdagerskrigen i 1967 blant de unge radikalerne som utgjorde ’den nye venstresiden’. Avhandlingen setter frem en ny hypotese om hva som forente  de mange nye formene for venstreradikalisme som oppsto i USA og Europa i denne perioden: et grunnleggende brudd med de sivilisasjonsideer som inntil da hadde vært hegemoniske i europeiske samfunn, og ikke minst på venstresiden. Dette bruddet, viser avhandlingen, er en essensiell del av forklaringen på hvorfor kritikk og fordømmelse av Israel ble en essensiell del av venstresidens retorikk og virkelighetsforståelse i tiden etter 1967.

Personalia

Åsmund Borgen Gjerde (f. 1983) har mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo (2011). Han er nå gjesteforsker ved Universitetet i Bergen og er engasjert av Norsk studentorganisasjon (NSO) for å skrive norsk studentpolitikks historie.