Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Helseeffekter av torskeproteiner fra restråstoff

Iselin Thowsen Vildmyren disputerer 15.03.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Effects of cod residual protein supplementation in healthy adults. Impact on glucose regulation and lipid metabolism".

Hovedinnhold

Studier viser at inntak av torskefilet kan ha gunstige effekter på blodsukkerregulering og lipidmetabolisme. Vi vet derimot lite om hvorvidt andre deler av fisken kan ha lignende helseeffekter. Restråstoff av torsk (hode, ryggbein, avskjær, skinn og innvoller) kan brukes til produksjon av fiskemel med opptil 70 % protein. I dag brukes restråstoffet blant annet til dyre- og fiskefôr, mens store mengder kastes på sjøen. Forskere og industri samarbeider for å bedre utnyttelsen av denne proteinkilden gjennom å undersøke potensialet for bruk til mennesker.

To dobbelt-blindede kliniske studier ble gjennomført for å undersøke om inntak av proteiner fra restråstoff av torsk (6-8 g/dag) ville påvirke blodsukkerreguleringen og lipidmetabolismen. En studie ble gjort i voksne med overvekt og en studie ble gjort i slanke, fysisk aktive voksne.

Resultatene viste at inntak av protein fra restråstoff reduserte nivået av sirkulerende frie fettsyrer og økte genuttrykkene av DGAT1 og DGAT2 i fettvev, noe som kan tyde på gunstig klarering av fett fra sirkulasjonen hos voksne med overvekt. I slanke voksne førte inntak av protein fra restråstoff til en reduksjon i frie fettsyrer, økning i gallesyrer og reduksjon i tidlige markører for dårligere blodsukkerregulering i blod.

Funnene i denne doktorgraden viser at proteiner fra restråstoff av torsk kan ha gunstige helseeffekter som bør utforskes videre for bruk til mennesker.

Personalia

Iselin Thowsen Vildmyren (f. 1989) kommer fra Porsgrunn i Telemark og tok sin Bachelorgrad i Ernæring, mat og kultur ved Universitetet i Agder og Mastergrad i Human ernæring ved Universitetet i Bergen. Doktorgraden ble gjennomført ved Klinisk institutt 1, UiB i samarbeid med K. Halstensen AS.

Dr. Oddrun Anita Gudbrandsen var kandidatens hovedveileder og Prof. Alfred Halstensen og Cand. Jur. Christian Halstensen var medveiledere.