Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Allmennmedisin i Sudan

Khalid Gaffer Mohammed disputerer onsdag 27. mars 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «The Gezira Family Medicine Project (GFMP). A scientific evaluation of a Master program for family physicians in Gezira, Sudan».

Innhold

Sudan har de samme helseutfordringene som andre land sør for Sahara, med tropesykdommer og framvekst av kroniske sykdommer. Gezira Family Medicine Project (GFMP) ble etablert i 2010 i delstaten Gezira. Målet var å utdanne allmennleger som kunne gi befolkningen primærhelsetjenester av høy kvalitet, samtidig som hjelpen var lett tilgjengelig og billig. Et to-årig masterprogram for leger ble planlagt etter samme modell som i Norge; man utdanner seg til allmennlege samtidig som man arbeider ved et legekontor. Avhandlingen har evaluert det første legekullet, som startet i 2010.

I alt 207 leger startet utdanningen ved 158 helsesentre, av disse hadde 84 sentre aldri hatt ansatt lege før. Helsesentrene var generelt godt utstyrt, men utstyr med tanke på kroniske sykdommer var i liten grad tilgjengelig. Ved hjelp av telemedisinske konsultasjoner kunne legene kontakte spesialister på sykehusene. I løpet av halvannet år ble det registrert 3808 slike konsultasjoner, og mer enn 165 000 elektroniske journaler ble opprettet hos de 125 kandidatene som avsluttet programmet i 2012. Kandidatene var generelt svært fornøyd, og de hadde også stor forbedring i faktorer som angår legerollen, helsefremmende arbeid og samarbeid med både legekolleger og lokalsamfunnet.

GFMP har vist seg som en god modell for utdanning i allmennmedisin og samtidig økt kvalitet i helsetjenesten. Programmet rekrutterte godt og mange landsbyer fikk allmennleger for første gang. Digitale løsninger støttet opp om både utdanningen og det kliniske arbeidet. Utdanningsprogrammet førte til økte ferdigheter i allmennmedisinske prosedyrer, og kandidatene økte bruken av allmennmedisinske arbeidsmetoder.

Flere institusjoner i Sudan tilbyr nå utdanning etter modell fra GFMP. Over 1000 kandidater er blitt tatt opp og nærmere 700 har fått mastergrad. GFMP har møtt både økonomiske utfordringer og fallende politisk støtte, men modellen er høyst levende i Sudan og er også blitt anerkjent i andre afrikanske land.

Personalia

Khalid Gaffer Mohammed (f.1969) er lege utdannet ved Universitetet i Kharthoum i 1998. Han kom til Norge i 1998 og ble spesialist i allmennmedisin i 2008 etter å ha arbeidet som fastlege i flere kommuner. Han tok initiativet til og var prosjektleder for GFMP i årene 2010-2013. Han arbeider nå som assisterende professor i allmennmedisin ved Taibah Universitetet, Medina, Saudi-Arabia.

Arbeidet utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin med professor Steinar Hunskår som hovedveileder.