Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Sykdommen i språket

Lars Lyby disputerer fredag 29. mars for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The making of a performative pathology. Stress and the self at work”.

Innhold

Lars Lyby har i sin avhandling undersøkt hvordan stressmestring og andre selvhjelpsprogrammer forsøker å sette de ansatte i stand til å håndtere arbeidspress bedre, oppnå balanse og vende vanskelige opplevelser til positive erfaringer, som skal kunne veksles inn i overskudd og økt trivsel. I stedet for å lete etter årsaks-virkningsforklaringer på stress, ser Lyby på hvordan stress i arbeidslivet har en paradoksal status, som på den ene siden påkaller forebygging og behandling, men som på den andre siden ikke må forsvinne helt fordi det vil kunne true den ansattes driv og motivasjon i arbeidet.

På bakgrunn av case-studier og observasjoner undersøker Lyby hvordan stressede medarbeidere i denne sammenhengen blir betraktet som sykeliggjorte av sitt eget språk og sine egne følelser. Stressmestring er i stor grad sentrert rundt selv-evalueringer, hvor ansatte oppfordres til å frigjøre seg fra sine selvskapte, tragiske narrativ gjennom forskjellige språk-øvelser med henblikk på å skape en annen opplevelse av virkeligheten. Gjennom å finne et annet narrativ og et annet språk om seg selv, skal ansatte «gjenoppfinne» både sin medarbeideridentitet og sine omgivelser. Stressdiagnosen blir dermed en form for språkdiagnose, som langt på vei setter likhetstegn mellom det enkelte individs fortelling om seg selv og sitt arbeid og virkeligheten som sådan, med alt hva den innebærer av krav og forventninger på arbeidsplassen.

Avhandlingen analyserer hvordan fremveksten av denne terapeutiske kommunikasjonen i arbeidslivet kan ses som et symptom på mer vidtrekkende forandringer i moderne organisasjoner, hvor helse og sykdom blir koblet stadig tettere sammen med medarbeiderens personlighet og «indre liv».

Basert på en lang rekke empiriske kilder, undersøker avhandlingen hvordan helse og arbeid er blitt knyttet sammen fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag, og hvordan den ansattes identitet, følelser og språk i økende omfang blir gjort til gjenstand for intervensjoner som skal løse helseutfordringer i arbeidslivet.

Personalia

Lars Lyby kommer opprinnelig fra Trondheim og har en mastergrad i politisk kommunikasjon og ledelse fra CBS, Handelshøyskolen i København. Han arbeider som forsker ved NIFU i Oslo (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning).