Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Beinmodellering ved hjelp av stamceller

Samih Mohamed-Ahmed disputerer 05.04.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Adipose-derived and bone marrow mesenchymal stem cells for bone tissue engineering: a donor-matched comparison".

Hovedinnhold

Stamceller kan dele seg og har evnen til å bli til ulike celletyper, som igjen danner ulike vev i kroppen. Disse cellene finnes i nær sagt alle typer vev hele livet gjennom, og aktivering av disse er viktig og kritisk for vellykket reparasjon etter skade og sykdom.

I dag kan stamceller brukes i regenerativ medisinsk behandling, for eksempel der det er behov for å danne nytt bein etter sykdom og skade, men fremdeles er metoden ny og under utvikling. Stamceller kan hentes fra ulike typer vev, men beinmarg er den mest vanlig brukte kilden for stamceller når det gjelder behandling hvor det er viktig med nydanning av bein. Fettvev er en lett tilgjengelig kilde for stamceller som også kan benyttes ved operasjoner hvor det kreves nytt bein.

I dette doktorgradsprosjektet sammenligner en potensialet for stamceller hentet fra fettvev og beinmarg, i dette tilfellet hentet fra samme donor, for evnen til å danne nytt bein. Studiene viste at stamcellene hentet fra beinmarg og fettvev var relativt like i form og hadde mange felles karaktertrekk, men de viste ulikheter når det gjeldt veksthastighet. Stamcellene hentet fra fettvev vokste raskere enn cellene fra beinvev. I tillegg var det noen forskjeller når det gjaldt evnen til å danne andre celletyper/vev enn sin opprinnelse (differensieringsevne), inkludert bein-, brusk- og fettvev. Det viste seg at donor (pasient) var en viktig faktor som påvirket stamcellenes vekst og evne til å danne nye/ulike celletyper. Når evnen til å danne bein ble undersøkt i ulike modeller, viste stamceller fra fettvev og beinmarg god evne til å danne bein. Imidlertid var initial hastighet når det gjaldt beindannelse raskere for celler hentet fra beinmarg, men forskjellene utlignet seg over tid.

Studiene gir en bedre forståelse av egenskapene til stamceller fra fettvev og beinmarg som en må ta i betraktning når det skal planlegges behandling hvor evnen til beindannelse er kritisk.

Personalia

Samih Mohamed-Ahmed er fra Sudan, og var født i Khartoum i 1986. Han fikk sin tannlegegrad ved Universitetet i Gezira, Sudan i 2008. Han har arbeidet som tannlege og klinisk instruktør i Sudan fram til 2013.

Hans doktorgradsprosjekt ble gjennomført ved Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen, fra 2014 til 2018.