Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Skjulte skatter blant boblesneglene

Trond Roger Oskars disputerer mandag 1. april 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”The systematics and phylogeny of Haminoeidae (Mollusca, Cephalaspidea), with special focus on the taxonomy and phylogeny of the genus Haloa sensu lato”.

Innhold

Familien Haminoeidae er en velkjent gruppe med alge-etende snegler. De lever på grunt vann i de fleste verdenshav, hovedsakelig i tropiske til tempererts strøk. Familien er den største innen boblesneglene (Cephalaspidea), men på tross av dette er kunnskapen om gruppen sterkt hemmet på grunn av svært vage beskrivelser av arter og slekter, som hovedsakelig har vært basert på sneglenes skjell. For boblesneglene har skjellene vist seg å være svært like mellom arter og slekter, og få studier har sammenlignet organer utover skjellet. For å bøte på dette har vi revidert all kjent info om disse sneglene fra litteraturen og museumsmateriale, samt forsøkt å avdekke slektskapene deres gjennom DNA-analyser og disseksjoner.

Gjennom tiden har hele 46 slekter blitt beskrevet for Haminoeidae, men bare 13 til 17 av disse har vært allment anerkjent. Resultatene våre ledet til at flere slekter innen familien viste seg å høre til andre familier eller hørte til under andre slekter. Våre resultater viste at familien består av 17 slekter, blant disse den nye slekten Vellicolla gen. nov. Resultatene våre viste også at slekten som Haminoeidae er basert på, den verdensomspennende Haminoea, ikke er en naturlig gruppe. I virkeligheten viste det seg at slekten besto av fem distinkte slekter som alle har sine egne geografiske, økologiske og anatomiske trekk. Haminoea er begrenset til Atlanteren og Øststillehavet, mens en separat gruppe er begrenset til det Indiske Hav, Veststillehavet og Australia. Denne gruppen består av den kamuflerte slekten Haloa, de fargerike Lamprohaminoea, hardbunnslekten Smaragdinella, samt to nye slekter. Den første består av mangrovesnegler og den andre består av to arter som kun holder til i tempererte strøk av Australia og New Zealand.

Utover dette har resultatene våre vist at antallet arter i familien er sterkt undervurdert, og at det er mange skjulte skatter i form av arter som venter på å bli beskrevet og navngitt.

Personalia

Trond R. Oskars (født 1986) er fra Kristiansund N, Møre og Romsdal. Han tok en bachelorgrad i Biologi ved Institutt for biovitenskap (BIO) og deretter mastergrad i Marin Biodiversitet ved Avdeling for Naturhistorie, Universitetsmuseet i Bergen og BIO ved Universitetet i Bergen. Han ble i 2014 tatt opp som doktorgradsstipendiat i Evertebrat Systematikk ved samme avdeling og institutt.

Førsteamanuensis Manuel A. E. Malaquias og Professor Endre Willassen har veiledet doktorgradsprosjektet