Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

«Hørseltest» for jordskjelvregistreringer

Andrea Demuth disputerer 05.04.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Ambient noise levels, QLg wave tomography and earthquake source parameters in Norway"

Jorden er i konstant vibrasjon på grunn av været, havbølger og menneskelige aktiviteter. Denne småskalavibrasjonen kaller seismologer seismisk støy. Større vibrasjoner genereres av seismiske kilder som jordskjelv, skred eller eksplosjoner. Det seismiske signalet fra en seismisk kilde beveger seg gjennom jorden og blir modifisert i samsvar med lokal geologi før det fanges opp av sensorer.

I Norge registrerer seismiske lyttestasjoner i det Norske Nasjonale Seismiske Nettverket (NNSN) jordskjelvaktivitet. I sin avhandling har Andrea Demuth undersøkt grensene for hva nettverket vil gjenkjenne: Jordskjelv med magnitude 1 og større i Norge og magnitude 3 og større offshore. Menneskelig aktivitet øker det seismiske støynivået om dagen, noe som reduserer nettverkets gjenkjenningsgrense på dagtid. Tøffere værforhold øker også det seismiske støynivået, og påvirker gjenkjenningsgrensen negativt.

Det seismiske signalet sprer seg gjennom jorden og interagerer med dens indre struktur. I regional seismisk aktivitet er Lg-bølger dominerende. Lg-bølger er jordskjelvbølger som propagerer langs overflaten. De er sensitive overfor laterale forandringer i skorpen, som fører til karakteristiske dempinger i bølgenes energinivå. Et dempingskart for Lg-bølger over Norge og nærliggende områder ble laget ved hjelp av tomografisk inversjon. Kartet viser høy demping langs den passive kontinentalmarginen utenfor Midt-Norge, og lav demping på fastlandet. Videre er stressfall for enkelte jordskjelv i Norge og på Svalbard beregnet. Denne nye detaljerte kunnskapen om Lg-bølgenes demping og stressfall kan brukes til å forbedre seismiske risikomodeller.

Avhandlingen konkluderer med at lyttestasjonene i NNSN vil gjenkjenne, eller «høre», relativt svake seismiske signaler på fastlandet og litt sterkere signaler offshore. Nøyaktig hva stasjonene hører kommer an på de seismiske bølgenes reisevei, samt bakgrunnsstøy som vær, bølger og menneskelig aktivitet.

Personalia

Andrea Demuth (født 1987) er oppvokst i Jena/ Tyskland. Hun fikk sitt diplom i geofysikk i 2012 ved Institutt for geofysikk ved Friedrich-Schiller-Universität Jena. Hun ble i 2013 tatt opp som doktorgradsstipendiat ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen. Professor Lars Ottemöller, professor Kuveet Atakan og førsteamanuiensis Henk Keers har veiledet doktorgradsprosjektet.