Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Effekten av amming på HIV-positive kvinner i sørlige Afrika

Eric Nagaonlé Somé disputerer 12.04.2019 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: " Breastfeeding patterns and mothers' health in an HIV context in Sub Saharan Africa."

Hovedinnhold

Forskningen analyserte data fra en større intervensjonsstudie for å forbygge HIV smitte fra 1225 HIV positive mødre og deres HIV negative barn under ammeperioden i fire afrikanske land - Burkina Faso, Uganda, Zambia og Sør-Afrika (studien heter ANRS12174).

Det ble registrert månedlig hvordan kvinnene matet barna sine. I tillegg ble det målt vekt og høyde og tatt blodprøver av kvinnene. Kvinnenes kliniske status ble også undersøkt regelmessig av trent helsepersonell. Forverret HIV status betegnes som sykdomsprogresjon.

I gjennomsnitt fullammet kvinnene i 21 uker. Amming sammen med tilleggsføde varte i gjennomsnitt opp mot 41 uker. Kvinnenes gjennomsnittlige kroppsmasseindeks ble svært lite redusert ammeperioden (0.7 kg/m2), og høy kroppsmasseindeks ved starten av studien og god immunstatus var forbundet med økning i kroppsmasseindeks. Det var ingen sammenheng med amming og anemistatus eller amming og HIV-sykdomsprogresjon.

Avhandlingen konkluderer med at kvinner trygt kan amme av hensyn til egen helsestatus selv om de er HIV-positive. Denne større kliniske studien styrker eksisterende anbefalinger om amming: HIV positive kvinner anbefales og amme sammen med forebyggende HIV medisiner. Dette er spesielt viktig i områder der et er økt fare for sykdom for barnet der barnet ikke blir ammet.

Personalia

Eric Nagaonlé Somé er født og utdannet lege fra Burkina Faso. Han har en master (MPh) i folkehelse fra University Cheikh Anta Diop i Dakar, Senegal og en maaster (MSc) i epidmiologi fra University Victor Segalen 2 fra Bordeau, Frankrike. Han har arbeidet mer enn 10 år som allmennpraktiker spesielt med HIV- og AIDS pasienter. Fra 2012 har han vært tilknyttet Burkina Faso National Health Research Institute og PhD kandidat ved Medisinsk Fakultet, Universitetet i Bergen fra 2013.