Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Molekylær basis for myelinpakking i nervesystemet

Arne Raasakka disputerer 12.04.2019 for Ph.D.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The Characterization of Disordered Membrane-Binding Proteins of Myelin: A Biophysical Approach".

Innhold

Nervesystemet kontroller kroppen og er nødvendig for normale kroppsfunksjoner, læring, minne og helse. Myelin medvirker i lange nervecelleprosesser og øker hastigheten i for nerveimpulser og effektiviteten av både det sentrale og det perifere nervesystemet. Myelin er en plasmamembran som danner en stablet struktur med lavt vanninnhold. Disse stablede membranene holdes sammen av spesifikke proteiner som uttrykkes kun i myelin. Hvis disse funksjonene forstyrres, blir myelin skadet og resulterer i uhelbredelige sykdommer som multippel sklerose og polynevropatier.

Arne Raasakka har i sin forskning fokusert på to proteiner som holder myelinmembraner sammen: basisk myelinprotein (MBP) og myelinprotein 0 (P0). Ved hjelp av ulike biofysikalske metoder, har Raasakka foreslått i arbeidet sitt en ny presis modell av hvordan MBP binder seg til membranene for membranstabling i det sentrale nervesystemet og foldingen i prosessen. Hvis MBP binder feil eller misfoldes kan den bli oppdaget av immunsystemet. Dette kan føre til en autoimmun reaksjon, som forårsaker ødeleggelse av myelin og fører til multippel sklerose.P0 inneholder et lite domene (P0ct) som ligner MBP i aminosyreinnehold. I prosjektet har Raasakka vist at P0ct fungerer som MBP ved at den holder myelinmembranene sammen. Raasakka har også undersøkt mutanter av P0ct som påvirker bindingen mellom proteinet og lipid. Dette kan ha relevans i polynevropatisk etiologi, som i Charcot-Marie Tooth polynevropati og Dejerine-Sottas syndrom. Disse er alvorlige nervesykdommer som forårsakes av mutasjoner i P0 i det perifere nervesystemet.

Den nye modellen som beskriver pakkingen av myelin åpner opp nye muligheter for etiologien til multippel sklerose og polynevropatier. Hvis nye legemidler skal kunne oppdages for uhelbredelige nervesykdommer, er det nødvendig å forstå det biokjemiske grunnlaget for myelin på et molekylært nivå. Dette kan kun oppnås ved hjelp av biofysikalske eksperimenter, som brukt av Raasakka.

Personalia

Arne Raasakka er født i Finland i 1987 og studerte ved Avdeling for biokjemi ved Uleåborgs universitet. Han ble utdannet i 2012 med mastergrad i biokjemi med spesialisering i proteinvitenskap og bioteknologi.Doktorgradsarbeidet har vært utført ved Institutt for Biomedisin ved Universitetet i Bergen fra Mai 2015 til April 2019 med Prof. Petri Kursula som hovedveileder og Dr. Anne Baumann som medveileder.