Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Praksis har en viktig rolle også i biologiutdanning

Torstein Nielsen Hole disputerer 25.04.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Learning through practice in biology education.

Hovedinnhold

Praksis har lange tradisjoner i profesjonsfag, men har sjelden vært en del i av undervisningen i disiplinfag som biologi. I sin ph.d. har Hole undersøkt hvordan studenter lærer i tre ulike former for praksis i biologi, feltkurs som er en type praksis som har flere likhetstrekk med praksis hos profesjonsfag, arbeidspraksis som har blitt undersøkt via studenters blogginnlegg, og arbeidspraksis hos fiskehelsebiologer, musikkprofesjonsstudenter og lærerstudenter.

I analysen av studentenes læring har det kommet frem hvordan opplevelser i praksis henger sammen med utviklingen av studenters personlige epistemologi. Gjennom en sosiokulturell analyse av disse har Hole studert hvordan studentene utviklet sin forståelse av fagene de studerer, deres tilnærming til læring og sin egen rolle som fremtidig biolog. I de ulike studiene påpekes det også ulike pedagogiske muligheter i feltkursundervisning, gjennom samhandling mellom naturvitenskapelige fenomener og student, vurdering av studenter gjennom blogginnlegg og sammenhengen mellom opplevelser i praksis og undervisning på universitetet i ulike utdanninger.

Personalia

Torstein Nielsen Hole (født 07.12.1987) er født i Bergen og har en mastergrad i pedagogikk fra universitetet i Bergen. Han har tidligere jobbet som lektor i pedagogikk på Høgskolen på Vestlandet.