Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Små land, store stemmer: Stillehavslandenes klimalederskap

Camilla A. Borrevik disputerer fredag 26. april 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “We started climate change”: A Multi-level Ethnography of Pacific Climate Leadership.

Hovedinnhold

Øystater i Stillehavet er blant de landene i verden som bidrar minst til global oppvarming, men som lider mest av klimaendringenes konsekvenser. Superorkaner, flom og koralldød er bare noen av de katastrofale effektene som allerede preger regionen. Hvordan kan disse øystatene – noen med folketall på størrelse med en bydel i Bergen – påvirke globale ambisjoner for å motvirke klimaendringenes lokale konsekvenser?

Borrevik viser i avhandlingen hvordan øystater har utviklet en spesifikk form for globalt klimalederskap. Studien baseres på etnografisk feltarbeid fra Palau, Fiji og Salomonøyene, samt FNs øystatskonferanse i 2014 og FNs klimaforhandlinger fra 2015 til 2017. Borrevik analyserer hvordan klimaendringer manifesterer seg i Stillehavsregionen ikke bare som miljømessige endringer, men også som politiske prosesser, produksjon av dokumenter, og som globalt posisjoneringsgrunnlag. Dette vises i Stillehavslandenes fremsteg på nasjonale, regionalt og globalt plan, hvor øystatene tydelig posisjonerer seg innenfor klimaforhandlinger og internasjonale beslutningsfora.

Hovedfunnene er at Stillehavslandenes form for lederskap og diplomatiske tilnærming i klimaforhandlingene trekker på begreper som historiefortelling, slektskap, sted og kultur. Dette er betydningsfulle begreper for Stillehavsfolk og utgjør et sentralt fokus i analysen. Avhandlingen viser hvordan øystatene jobber mot å endre systemtunge prosesser og metoder for kunnskapsdeling i FN-systemet. Dette ses blant annet gjennom innføringen av Talanoa-dialogen i forhandlingene; et Stillehavsbasert konsept som vektlegger en åpen dialog blant deltakere. Avhandlingen konkluderer med at slikt klimalederskap er helt nødvendig for å løfte globale klimaambisjoner og for en økt forståelse for øystatenes prekære situasjon.

Personalia

Camilla A. Borrevik (f.1985) er oppvokst i Bergen. Hun har en bachelor i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen og en mastergrad i Visual Culture Research fra Australian National University. Borrevik har vært ansatt som doktorgradsstipendiat ved Institutt for sosialantropologi på Universitetet i Bergen. Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært professor Edvard Hviding og biveileder har vært førsteamanuensis Cecilie Vindal Ødegaard.