Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Proteinet AXL er involvert i terapiresistens i lungekreft

Maria Lie Lotsberg disputerer mandag 29. april 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «The role of AXL and the microenvironment in cancer cell plasticity and therapy responses – A study in non-small cell lung cancer models».

Hovedinnhold

Lungekreft er ansvarlig for flest kreftrelaterte dødsfall når menn og kvinner sees under ett. I noen lungekreftpasienter har kreftcellene en mutasjon i en reseptor som kalles EGFR (epidermal growth factor receptor), og disse pasientene kan bli behandlet med målrettet terapi som hemmer det muterte proteinet. Pasienter med EGFR mutasjoner responderer vanligvis bra til EGFR hemming, men vil over tid utvikle terapiresistens mot denne behandlingsformen. Denne studien ser på hvordan en annen resepter, som kalles AXL, er involvert i utviklingen av terapiresistens mot EGFR hemmere i ikke-småcellet lungekreft.

AXL reseptoren er ofte oppregulert i kreft og er forbundet med terapiresistens mot flere ulike typer kreftbehandling i mange ulike kreftformer. Kreftforskning har historisk sett fokusert på hvordan kreft utvikler seg som følge av opphoping av mutasjoner i det genetiske arvestoffet til cellene, men de ikke-genetiske egenskapene til kreftcellene har i den siste tiden fått økende oppmerksomhet. Lotsberg har sammen med sine kollegaer observert økt uttrykk av AXL reseptoren i terapiresistente kreftceller og linket dette til kreftcellenes plastisitet, deres evne til å forandre seg når dette er nødvendig. Plastisitet er en viktig egenskap for kreftcellene som gjør dem mer tilpasningsdyktige og øker sjansen for at kreftcellene skal overleve behandlingen og utvikle terapiresistens.

Økt autofagi ble også observert i resistente kreftceller. Ordet «autofagi» betyr selvspising og kan betraktes som cellenes resirkuleringsfabrikk hvor cellene spiser av seg selv for å overleve. Medikamentell AXL hemming i de resistente kreftcellene blokkerte autofagi og førte til en form for celledød som øker immunresponsen. Disse resultatene støtter AXL hemming som behandlingsprinsipp for lungekreft.

Personalia

Maria Lie Lotsberg (f. Maria Kolnes Lie, 1989) er oppvokst i Haugesund. Hun har en bachelorgrad i Nanoteknologi (2011) og en mastergrad i Nanovitenskap (2013), begge fra Universitetet i Bergen.Siden 2015 har hun vært stipendiat ved CCBIO, Institutt for Biomedisin, UiB og Patologisk Avd., HUS, finansiert av Helse Vest. Hovedveileder har vært professor James B. Lorens med professor Lars A. Akslen og dr. Agnete S. T. Engelsen som medveiledere.