Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Vaksineutvikling for å stoppe barnediare i lav- og mellominntektsland

Morten Andreas Govasli Larsen disputerer torsdag 21. februar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «From potent toxin to vaccine toxoid: Engineering the enterotoxigenic Escherichia coli heat-stable toxin into a subunit vaccine component».

Innhold

Diare forårsaket av Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) er blant de viktigste årsakene til dødsfall blant barn under 5 år i mange deler av verden. I tillegg er ETEC en vanlig årsak til underernæring som igjen hindrer barns fysiske og mentale utvikling. Sykdomsbyrden av ETEC er høyest blant barn i utviklingsland, men mortalitet blant alle aldersgrupper påvirkes. Videre er ETEC en utbredt årsak til reisediare.

Sykdomsbyrden av ETEC kan reduseres ved og for eksempel bedre sanitærforhold og kvaliteten på drikkevann, men da dette kan være utfordrende å implementere i utviklingsland er vaksineutvikling en viktig komplementær oppgave.

ETEC fører til diare via sekresjon av toksiner, og et av disse toksinene er det varmestabile toksinet (ST). ST er vanlig blant de fleste stammene av ETEC, inkludert de som mest hyppig gir barn diare. Den høye graden av evolusjonær konservering gjør ST til et attraktivt mål for vaksineutvikling.

Arbeidet i avhandlingen har tatt sikte på å bidra til utvikling av en trygg og beskyttende ST varient som kan implementeres i en vaksine. Arbeidet har hatt tre mål: Det første målet gikk ut på å lage ikke-toksiske varianter av ST toksinet som samtidig har bevart de immunologiske egenskapene. Det andre målet var å håndtere ST sin manglende evne til å stimulere immunsystemet ved å koble det til en bærer. Det tredje målet var å adressere vaksinesikkerhet relatert til ST sin strukturlikhet til de to peptidhormonene guanylin og uroguanylin.

Arbeidet med avhandlingen har bidratt til utviklingen av STh-basert toksoider og videre har vist at viruslignende partikler er en lovende metode for å presentere ST antigener for immunforsvaret, det vil si gjøre immunforsvaret i stand til å kjenne igjen ST fra ETEC-infeksjoner. Arbeidet har videre bidratt til en bedre forståelse av immunologisk kryss-reaktivitet, tilstander hvor immunforsvaret i noen tilfeller ikke helt klarer å skille mellom patogene molekylær og sine egne, lignende molekyler. Totalt sett har avhandlingen bidratt til å fremme arbeidet med å utvikle en ST-basert ETEC vaksine.

Personalia

Morten Andreas Govasli Larsen ble født i 1986 og er fra Rørvik i Vikna kommune. Han studerte master molekylærbiologi ved Universitetet i Bergen hvor han fullførte i 2014. Fra 2015 til 2018 jobbet han som stipendiat ved Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen og NORCE. Hovedveileder for doktorgradsprosjektet har vært doktor Pål Puntervoll mens professor Øyvind Halskau har vært medveileder.