Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Teknologi og Praksis i attenhundretallets England

Mark Thomas Young disputerer fredag 26. April for ph.d-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen ”Technology and Practice in Seventeenth century English Experimentalism”

Innhold

Avhandlingen tar sikte på å utforske teknologiens rolle i vitenskapelig kultur i England på attenhundretallet. Et sentralt fokus er forholdet mellom håndverkspraksis og utviklingen av en eksperimentell metodologi.

På tross av den dominerende forståelsen om at den moderne vitenskapens metodologi har sin opprinnelse i håndverkspraksiser, søker denne avhandlingen å vise at forholdet mellom de to tradisjonene var komplekst og konfliktfylt. For selv om håndverksferdigheter var nødvendige komponenter av den nye eksperimentelle filosofien, så var de på samme tid forstått som både moralsk og sosialt mindreverdig.

Den første delen av dette prosjektet fokuserer spesielt på forsøkene på å kodifisere håndverkskunnskap i attenhundretallets England og avslører hvordan disse prosjektene kan forstås som en del av et bredere forsøk på understreke ekperimentalismens overlegenhet over tradisjonelle håndverkspraksiser. Videre viser Young hvordan eksperimentelle filosofer, på tross av å være avhengige av håndverkspraksiser i sitt arbeid, tok aktiv avstand fra disse i demonstrasjonene av sine eksperimenter.

Den siste delen av denne avhandlingen fokuserer på mekaniske teknologier og undersøker hvorfor håndverkstradisjoner ble sett på som moralsk underlegne ved å belyse forholdet mellom teknologi og bedrageri. Til slutt benytter Young eksempler med attenhundretallets mekaniske leker for å vise at det samtidig var rom for både beundring og annerkjennelse av håndverk av høy kvalitet blant eksperimentelle filosofer.

Personalia

Mark Thomas Young (f.1983) er født og oppvokst i Auckland, New Zealand. Young har bodd på New Zealand, i Australia, i Kina, på Hawaii og i Norge. Dette har resultert i en dykkerutdanning, en bachelor i religionsvitenskap fra University of Otago, en bachelorgrad og en mastergrad i filosofi fra Universitetet i Bergen, samt en samboer og to barn. Siden 2013 har Young vært ansatt som stipendiat ved Universitetet i Bergen. Veiledere for avhandlingen er Prof. Sorin Bangu og Prof. Harald Johannessen.