Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Lavere risiko for cerebral parese hos barnet dersom mor og far har høyere utdannelse

Ingeborg Forthun disputerer 29.04.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Socioeconomic inequalities in risk of having a child with cerebral palsy in Denmark and Norway. The roles of parental educational level and body mass index”.

Hovedinnhold

Cerebral parese (CP) er den vanligste årsaken til funksjonsnedsettelse hos barn og har en forekomst på omtrent 2 per 1000 fødte. Hos de fleste av disse barna er CP et resultat av en skade på et eller flere av de motoriske sentrene i hjernen, som oppstod i fosterlivet eller under fødselen.

Danmark og Norge har lav inntektsulikhet, gratis utdannelse og tilbyr gratis svangerskapsomsorg av høy kvalitet til alle kvinner. Likevel viser doktorgraden at risikoen for å få et barn med CP faller jo høyere utdannelse foreldrene har, og at denne sammenhengen har vært overraskende stabil over tid i begge land. Resultatet er basert på data fra mer enn 2.3 mill. norske og 1.2 mill. danske barn registrert i Medisinsk fødselsregister i perioden 1967-2007 (Norge) og 1981-2007 (Danmark). Det ble ikke funnet støtte for at det å ta mer utdannelse i seg selv har en direkte forebyggende effekt på risiko for å få et barn med CP. Det virker derfor mer sannsynlig at utdannelse er en markør på andre underliggende faktorer, som både påvirker foreldrenes utdannelse og risiko for CP hos barnet.

Videre undersøkte Forthun og medarbeidere om mors og fars kroppsmasseindeks før svangerskapet er assosiert med risiko for CP hos barnet. Her brukte man data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen og den tilsvarende danske undersøkelsen Bedre sundhed i generationer, samt data fra de norske og danske CP registrene. Kvinner med overvekt eller fedme før svangerskapet hadde i gjennomsnitt omtrent 60% høyere risiko for å få et barn med CP sammenlignet med mødre i normalvekts-gruppen. Ingen sammenheng ble funnet for overvekt hos far. Forekomsten av overvekt falt med mors utdannelsesnivå, men risikoen for å få et barn med CP var forhøyet for kvinner med overvekt uavhengig av mors utdannelsesnivå. Disse funnene kan tyde på at komplikasjoner under svangerskap eller fødsel som følge av overvekt hos mor kan påvirke risiko for CP hos barnet. Høy kroppsmasseindeks er mulig å forebygge på befolkningsnivå.

Personalia

Ingeborg Forthun (f. 1986) er utdannet samfunnsøkonom ved UiB (2011). I 2014 startet hun på sin doktorgrad ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, med ph.d. Mette Christophersen Tollånes og professor Dag Moster som veiledere. Arbeidet er finansiert av forskningsmidler fra Helse Vest. Doktorgradsprosjektet utgår som et samarbeidsprosjekt mellom UiB, Haukeland universitetssjukehus, Københavns universitet, Danmark og National Institute of Environmental Health Sciences, USA.