Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Behandling av svulst på balansenerven

Øystein Vesterli Tveiten disputerer 07.05.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Long-term Quality of Life and symptoms in patients with vestibular schwannoma". Behandlingen av svulst på balansenerven er omstridt, og Tveiten har undersøkt hvordan pasientene har det - flere år etter at svulsten ble diagnostisert og behandlet.

Svulst på balansenerven er langsomt voksende og så godt som alltid godartet. I indre øregang, hvor den vokser, er det imidlertid trangt om plassen - og svulsten kan derfor gi store plager: Ensidig hørselstap, tinnitus, svimmelhet og balansevansker. Sjeldnere kan svulsten også gi smerter, følelsesløshet, lammelse i ansiktet og/eller vannhode. Hvert år får ca. 100 nordmenn diagnostisert svulst på balansenerven.

Vår viten om behandlingen av svulst på balansenerven er dels tuftet på små studier fra enkeltsykehus; og kunnskapen er ikke alltid representativ og generaliserbar. Behandlingen av svulst på balansenerven er derfor omstridt. De vanligste formene for behandling er videre observasjon med MR, stråleknivbehandling og operasjon. Symptomer som følge av behandlingen kan komme lang tid etter at behandlingen ble gitt, og tilsvarende kan rekonvalesens etter behandling ta lang tid. Derfor er det viktig at en gjør opp status mange år etter behandlingen.

Nasjonal behandlingstjeneste for svulst på balansenerven er lokalisert til Haukeland universitetssjukehus, og er et samarbeidsprosjekt mellom Øyre-nase-halsavdelinga og Nevrokirurgisk avdeling. Alle pasienter med svulst på balansenerven i Norge får råd om behandling herfra. Tveiten har i sitt arbeid deltatt i en internasjonal forskningsgruppe med Mayo-klinikken i USA og representanter fra den nasjonale behandlingstjenesten. Gruppen har undersøkt livskvalitet og symptomer nesten åtte år etter at behandlingen for svulst på balansenerven ble gitt.

Hovedfunnene er at observasjon med MR er trygt, stråleknivbehandling er effektivt og fører sjelden til lammelse i ansiktet, og ytterligere hørselstap er sammenlignbart med observasjon. Operasjon oppleves som mer endelig av pasientene, men er også den behandlingen som er forbundet med størst risiko for hørselstap og lammelse i ansiktet. Forskningsgruppen støtter trenden om mer konservativ tilnærming i behandlingen av svulst på balansenerven.

Personalia

Øystein Vesterli Tveiten er bergenser født i 1977. Han studerte medisin ved Universitetet i Bergen. Etter medisinstudiene har han arbeidet ved Nevroklinikken på Haukeland universitetssykehus, og ble spesialist i nevrokirurgi i 2017. Tveiten har en særlig faglig interesse for hjernesvulst, og har de seneste år arbeidet med stråleknivbehandling. Han jobber i dag på Nevrokirurgisk avdeling som inkluderer to nasjonale behandlingstjenester (vestibularisschwannom og strålekniv). Arbeidet er utført med professor Morten Lund-Johansen som hovedveileder.