Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Oral helse hos barn med medfødt hjertefeil i Vest-Norge

Tine Birkeland Sivertsen disputerer 09.05.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Oral health in children with congenital heart defects. Current status and experiences from an intervention program".

Hovedinnhold

Medfødt hjertefeil er den vanligste medfødte misdannelsen og i Norge fødes det ca. 600 barn med hjertefeil hvert år. Tidligere studier har vist høyere forekomst av tannsykdommer hos barn med hjertesykdom. Barn med hjertefeil har også en økt risiko for betennelse i hjerte, infeksiøs endokarditt.

Når en vet at munnen er en inngangsport for bakterier til blodbanen og derved til hjertets hulrom og klaffer, er det svært viktig at barn med hjertefeil har en god munnhelse. Vi mangler data om munnhelsen blant barn med medfødt hjertefeil i Norge og hvordan barn med hjertefeil blir ivaretatt i tannhelsetjenesten.

I Norge får de fleste barn sin første munnundersøkelse ved 3 års alder. Målene for denne studien var å få informasjon om hvordan individer med medfødt hjertefeil blir ivaretatt i tannhelsetjenesten, kartlegge femåringer med hjertefeil sin munnhelse og evaluere et forebyggende munnhelseprogram for barn med medfødt hjertefeil fra 2 års alder.

Resultatene viste at barn med medfødt hjertefeil ofte unødvendig fikk foreskrevet forebyggende antibiotika ved tannbehandling. Dette er ikke i samsvar med dagens retningslinjer. En tredjedel av femåringene med medfødt hjertefeil hadde også en munnhelse som tilsa en økt risiko for infeksiøs endokarditt. Kariesforekomsten blant femåringene med hjertefeil var høyere sammenlignet med jevnaldrende uten hjertefeil.

Et forebyggende munnhelseprogram implementert fra 2 års alder blant barn med hjertefeil viste delvis effekt ved 5 års alder. Færre barn led av ubehandlet karies og de som hadde karies, hadde færre tannflater rammet. Forbedret tannhygiene og tannbørstevaner ble også funnet. Forventingen om en lavere forekomst av karies og tannerosjon ble ikke oppnådd.

Det er derfor viktig at tannhelsetjenesten for denne gruppen holder seg oppdatert på gjeldene retningslinjer med hensyn til bruk av antibiotika ved tannbehandling. Barn med hjertesykdom bør få et mer omfattende tannhelsetilbud og tverrfaglig informasjon før tennene bryter fram.

Personalia

Birkeland Sivertsen er født og oppvokst i Bergen. Hun var ferdig som Cand. Odont. ved UiB i 2002 og i 2015 var hun ferdig som spesialist i pedodonti. Arbeidet er gjort ved Institutt for klinisk odontologi, Det medisinske fakultet ved UiB.

Hun jobber nå ved kjevekirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus og ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest, avd. Hordaland.