Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Tidstrender i ortopedisk kirurgi ved revmatisk leddsykdom

Tone W. Nystad disputerer 24.05.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Orthopaedic surgery in patients with inflammatory rheumatic joint disease. An investigation of changes over time and with improved medical treatment"

Innhold

Revmatoid artritt (leddgikt), psoriasisartritt (psoriasisleddgikt) og ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom) er revmatiske sykdommer karakterisert ved betennelse i små og store ledd eller affeksjon av rygg eller bekken. Betennelsen gir smerter og stivhet, og kan medføre leddskade og alvorlig funksjonsnedsettelse. Ortopedisk kirurgi har lenge vært en viktig del av behandlingen, og pasientene har hatt nytte av fjerning av betente leddhinner, avstiving av ødelagte ledd eller innsetting av leddproteser.

Det har vært en rivende utvikling i den medisinske behandlingen av pasienter med revmatiske leddsykdommer. I Nystads doktorgradsavhandling undersøkes endringer over tid i bruken av ortopedisk kirurgi i disse pasientgruppene. Hensikten var å se om den bedrede medisinske behandlingen også har påvirket behovet for leddoperasjoner.

På midten av 80-tallet kom det effektiv behandling for revmatoid artritt i form av methotrexate og andre sykdomsmodifiserende medikamenter. Avhandlingen viser at bruken av ortopedisk kirurgi har falt betydelig i denne pasientgruppen. Dette står i kontrast til den økende bruken av proteser hos pasienter med artrose.

For pasienter med ankyloserende spondylitt fantes ikke effektive medikamenter før i 1999, og i denne gruppen sees økende bruk av proteseoperasjoner helt frem til 2002, før trenden snur. Inntil disse resultatene ble publisert hadde man ikke kunnet vise at de nye biologiske medikamentene, til tross for sin frapperende virkning på symptomene, også hadde effekt på tilstivning og leddskade.

Avhandlingen viser at pasienter med psoriasisartitt har mindre risiko for kirurgi, og bedre prognose enn pasienter med revmatoid artritt. Til tross for endret medisinsk behandling kunne ikke studien vise at disse pasientene har hatt den samme positive utviklingen i prognose som leddgiktspasientene. Selv om dette funnet kan ha mange forklaringer kan det også tyde på at det er muligheter for forbedring i behandlingen av denne pasientgruppen.

Personalia

Tone W. Nystad er spesialist i revmatologi og overlege ved Revmatologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Ph.d.-arbeidet er utført ved Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen, med professor Bjørg-Tilde Svanes Fevang som hovedveileder, og professor Ove Furnes og professor Leif Ivar Havelin som biveiledere.