Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Risikofaktorer for lungetuberkulose i sørlige Etiopia

Den 4. juni forsvarer Endrias Markos Woldesemayat sin avhandling "The burden of smear-positive tuberculosis in South Ethiopia: Risk factor and importance of follow-up of people with the risk factors" at the university of Bergen.

Hovedinnhold

I sin avhandling har Woldesemayat vist at oppfølging av folk som hoster er effektivt for å finne pasienter med diagnosen lungetuberkulose. I dette arbeidet stilles diagnosen tuberkulose (TB) ved å påvise tuberkulosebakterien i spytt. Doktorgradsarbeidet viser at personer med kronisk hoste har 14 ganger høyere risiko for å utvikle tuberkulose enn andre. Fattige mennesker har også høyere risiko enn de mer velstående, mens det ikke ble funnet forskjell i risiko for tuberkulose mellom kvinner og menn.

Mange husholdninger i Etiopia utsettes for røyk og forurensning i forbindelse med matlaging. Dette gir økt risiko for lungesykdommer generelt, men det ble ikke vist at denne type forurensning har betydning for lungetuberkulose i befolkningen.Woldesemayat har også beskrevet hvordan sykdommen forløper hos denne type pasienter. Dersom pasientene får behandling, den er ikke alltid vellykket. Risiko for død av tuberkulose øker dersom pasienten får tilbakefall etter behandling og blir behandlet flere ganger. Eldre personer har høyere risiko enn yngre for død eller annet dårlig behandlingsresultat.Tuberkulose har høy forekomst i Etiopia og er et stort helseproblem. For å bedre situasjonen er det nødvendig med bedre informasjon og mer forskning for å kunne lage gode strategier for å bekjempe tuberkulosen. Å identifisere risikofaktorer kan hjelpe helsesystemet til dette.

Personalia

Endrias Markos Woldesemayat, født 1974, er fra Etiopia. Han har master i offentlig helse fra Universitetet i Addis Ababa. Siden 2007 har han vært foreleser ved Hawassa University, School of Public Health, Hawassa, Ethiopia. Doktorgraden er utført ved Senter for internasjonal Helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB.