Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Vulkansk aske forteller eksplosive historier fra Jan Mayen

Eirik Gjerløw disputerer 03.06.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, med avhandlingen Holocene volcanic activity and hazards of Jan Mayen, North-Atlantic.

Innhold

Vulkanutbruddene i Island i 2010 og 2011 viste hvor sårbart samfunnet vårt kan være for eksplosive vulkanutbrudd og vulkansk aske. Men der hvor Islandske vulkaner er godt utforsket er den vulkanske historien til den norske vulkanøya Jan Mayen, som ligger ca. 600 km nord for Island, relativt ukjent. Gjerløw har i denne avhandlingen studert vulkanismen på Jan Mayen de siste 12 000 årene, med fokus på eksplosive vulkanutbrudd.

Gjerløw har studert avsetninger av vulkansk aske på Jan Mayen. Gjennom dette studiet avdekket han at et tykt askelag som finnes over store deler av Jan Mayen, stammer fra et utbrudd som skjedde i 1732 og at dette utbruddet skjedde fra tuffkjeglen Eggøya på sørsiden av Beerenberg. Utbruddet var av samme type som fra Surtsey i Island, hvor interaksjon mellom havvann og magma gjorde utbruddet eksplosivt, og det produserte rundt 0,4 km3 med aske. Asken fra dette utbruddet og andre mindre utbrudd er også geokjemisk karakterisert.

I det andre arbeidet har Gjerløw studert sedimentkjerner fra havområdene rundt Jan Mayen og hvordan vulkansk aske opptrer i disse kjernene. Det eneste synlige askelaget i kjernene viste seg å stamme fra et vulkanutbrudd i Island for ca. 12 100 år siden, ved hjelp av sikting og mikroskopering fant han også usynlige lag av vulkansk aske fra Jan Mayen. To andre askelag lot seg også korrelere mellom sedimentkjernene, det ene stammer fra Eggøya-utbruddet i 1732 mens det andre stammer fra et hittil ukjent utbrudd for ca. 10 300 år siden.

I det siste arbeidet har Gjerløw studert hvilke områder på Jan Mayen som vil være mest utsatt ved fremtidige vulkanutbrudd. Ved å studere tidligere vulkanutbrudd og å bruke disse som grunnlag for å gjøre datasimuleringer av forskjellige typer vulkanutbrudd, er geofarene for lavastrømmer, askenedfall og laharer (flomskred med vulkansk materiale) kartlagt. Han har også kartlagt hvor på øya det er mer eller mindre sannsynlig at fremtidige vulkanutbrudd vil komme.

Personalia

Eirik Gjerløw (f. 1983) kommer fra Narvik. Gjerløw tok en mastergrad i geologi ved UiT i 2008 og begynte i 2011 som doktorgradsstipendiat ved Senter for Geobiologi, og senere K.G. Jebsen Senter for Dyphavs Forskning ved UiB. Han har også vært tilknyttet Nordvulk ved Universitetet i Island i 2 år gjennom et stipend for unge nordiske forskere innen vulkanologi.

Prof. Rolf B. Pedersen, Prof. Haflidi Haflidason og dr. Ármann Höskuldsson har veiledet doktorgradsprosjektet.