Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Nye metoder børster støv av gamle vevsprøver

Øystein Solberg Eikrem disputerer 7. juni 2019 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «New methods clear the dust off old biopsies, RNA sequencing of FFPE kidney biopsies»

Ved det Norske Nyreregisteret er det blitt samlet inn over 14 000 formalinfikserte og parafininnstøpte nyrebiopsier siden 1988. Inntil nylig har fullstendig genuttrykksinformasjon vært umulig å ekstrahere fra denne typen biopsier (vevsprøver). Ved hjelp av flere studier på nyrekreft med denne typen biopsier viser Eikrem i sin doktorgradsavhandling at man kan studere genuttrykket (RNA) ved hjelp av Next Generation Sequencing. Dette utvider nytteverdien av disse vevsprøvene til også å omfatte molekylærbiologiske undersøkelser og åpner opp for mer forskning på alle biopsiene i Nyrebiopsiregisteret og i arkivmaterialet ved patologiavdelinger.

Eikrem og medarbeidere viser også at det er mulig å studere små laser-mikrodissekerte vevsavsnitt fra de samme nyrebiopsiene. Dette muliggjør at man kan hente ut genuttrykksdata fra ulike vevsavsnitt med høy presisjon og dermed kunne studere viktige sykdomsmekanismer fra spesifikke deler av vevsprøvene.

Eikrem har allerede presentert to nye studier som baserer seg på metodikken som er blitt etablert i doktorgradsavhandlingen. Studiene ble presentert i San Diego i oktober 2018 ved American Society of Nephrology's årlige kongress. I disse arbeidene har Eikrem og medarbeidere sekvensert RNA fra nyrebiopsier fra pasienter og fra friske kontroller. Ved å koble genuttrykksdata mot databaser av medisiner som kan virke på selekterte angrepspunkter har man identifisert nye angrepspunkter for medisiner.

Personalia

Øystein Solberg Eikrem (f.1986) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 2011. Før han begynte som stipendiat ved Nyreforskningsgruppen (UiB), jobbet han som lege i spesialisering i indremedisin. Professor Hans-Peter Marti har vært hovedveileder og Trude Skogstrand PhD, har vært biveileder. Stipendet er finansiert av Universitetet i Bergen.