Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ultralyd kan oppdage Sjögrens syndrom

Daniel S. Hammenfors disputerer 07.06.2019 for Ph.D.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Ultrasonography of major salivary glands in primary and juvenile Sjögren’s syndrome".

Innhold

Sjögrens syndrom er en autoimmun tilstand der kroppens eget immunforsvar gir opphav til betennelse og vevsskade. Sykdommen kan påvirke flere organ, men vanlige kjennetegn er tørrhet i munn og øyne, og en vevsprøve fra leppen vil kunne påvise ansamlinger av betennelsesceller i spyttkjertelvev. Mange pasienter har såkalte autoantistoffer i blodet. Sykdommen rammer hovedsakelig kvinner i alderen 40-60 år, men også barn kan få en lignende sykdom som da kalles juvenil Sjögrens syndrom. De siste ti årene har man begynt å bruke ultralyd for å undersøke spyttkjertlene til pasienter med Sjögrens syndrom. Ultralyd kan påvise betennelsesforandringer som er typiske for Sjögrens syndrom.

Studien til Hammenfors har sett på sammenhengen mellom ultralydfunn i de store spyttkjertlene, tørrhetssymptomer i munn og øyne, autoantistoff i blodprøver og betennelsesgrad i vevsprøver fra de små spyttkjertlene. Ved ultralyd undersøkelse av spyttkjertlene til 97 voksne pasienter fant man sterk assosiasjon mellom ultralydsforandringer og redusert spyttsekresjon, og autoantistoffene anti-Ro/SSA og anti-La/SSB i serum.

Gjennom et samarbeidsprosjekt med Rikshospitalet i Oslo, og sykehus i Brasil, Spania, Holland og USA ble spyttkjertlene til 67 unge pasienter med diagnosen juvenil Sjögrens syndrom undersøkt med ultralyd. Sjögren syndrom er sjelden hos barn og unge, og studien til Hammenfors er til nå den mest omfattende studien på verdensbasis som har undersøkt ultralydfunn i de store spyttkjertlene ved juvenil Sjögrens syndrom. Studien bekrefter at Sjögrens syndrom kan arte seg litt annerledes hos barn sammenlignet med voksne, blant annet ved økt grad av spyttkjertelhevelser og at sykdommen oftere påvirker andre organsystemer enn spytt- og tårekjertler. Man fant også at de som var under aktiv behandling med medikamentet hydroxyklorokin hadde mindre betennelsesforandringer i spyttkjertlene.

I siste del av prosjektet undersøkte Hammenfors hvordan man best kan lagre ultralydundersøkelser for senere vurdering.

Personalia

Daniel S. Hammenfors (f. 1982) er lege i spesialisering i Revmatologi. Doktorgradsarbeidet er støttet av Helse Vest og utført på Revmatologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus i samarbeid med Broegelmanns forskningslaboratorium og Valéria Valim ved Federal University i Espírito Santo. Forskergruppen har vært en del av EU-prosjektene HarmonicSS samt NECESSITY.Ph.D.-graden utgår fra Klinisk Institutt 2 og Institutt for klinisk odontologi, Medisinsk Fakultet, Universitetet i Bergen. Hovedveileder er professor Malin V. Jonsson og biveileder er professor Johan G. Brun.