Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Sosialisering og tidlig intervensjon for barn i risiko

Andrea Margarita Baldomir disputerer 13.06.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Children at Risk and Mothering Networks in Buenos Aires, Argentina: Analyses of Socialization and Law-Abiding Practices in Public Early Childhood Intervention.»

Innhold

I Buenos Aires, Argentina, utveksler migranter og lokale befolkningsgrupper erfaringer med offentlige barne- og familietjenester. Kulturforskjeller i det flerkulturelle rommet krever at det offentlige tverrfaglige hjelpeapparatet gjør justeringer i sin mangfoldige praksis, for å sikre godt samarbeid med og gi god hjelp til utsatte familier og barn i risiko. Forskningsbaserte teorier og argentinsk lovgivning understreker betydningen av å være sensitiv overfor familiekulturer og gir retningslinjer til hjelpetjenesters praksis i byen og landet.

Studien gir en oversikt over familiers vanlige sosialiseringsstrategier, og offentlige sentraliserte helsetjenesters integreringsstrategier i tidlig intervensjon. Studiens utvalg omfatter sårbare familier, bosatt i Buenos Aires, men opprinnelige fra åtte andre argentinske provinser og elleve land. Studien dokumenterer endringer over tid i sosialisering som flere utsatte familier gjør for å tilpasse seg til et miljø i forandring. Studien viser også endringer i hjelpetjenestenes tilpasning til behov og utfordringer barna og familiene har. Hjelpetjenestene har målsetting om å inkludere familienes og lokalsamfunnets eksisterende ressurser. I en stor del av familiene, sammenfaller sosialiseringsstrategier med anbefalte mål i tidlig intervensjonspraksis overfor barn i risiko.

Studien viser at praksis der familier og fagpersoner samarbeider som partnere i tidlig intervensjonsnettverk, fungerer bedre enn profesjonell sentrert praksis. Beskrevet praksis kan bidra til videre utvikling av det kollektive ansvaret for barn i samfunnet, ved å koble sentraliserte tjenester med familie og kommunale ressurser. Slike tiltak fremmer barne- rettigheter, stimulerer familier til økt deltagelse i lokalmiljøet, og bidrar dermed til utviklingen av både barn og voksne i familiene.  

Personalia

Andrea M. Baldomir er psykolog fra Universitetet i Buenos Aires og lærer fra læringsinstituttet i Lomas de Zamora, Buenos Aires. Hun har erfaring med barne- og familietjenester i flere land.  En av hennes hovedinteresser er tverrfaglig, klinisk arbeid med barn i risiko og sårbare familier. Doktorgradsarbeidet har vært utført ved HEMIL-senteret, Det psykologiske fakultet, UiB. Veiledere har vært Gro Th. Lie, Haldis Haukanes, David Lackland Sam og Ove Skarpenes.