Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Agentbasert modell for forvaltning av fiskeoppdrett

Saleh Alaliyat disputerer 17.06.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Agent-based modelling for environmental management. Case study: virus dynamics affecting Norwegian fish farming in fjords».

Hovedinnhold

Risiko for patogen-spredning mellom oppdrettsanlegg har sammenheng med oppdrettkapasitet og lokale miljøforhold i norske fjorder. I denne avhandlingen er det utviklet en agentbasert modell (ABM) for beregning av risiko for patogenoverføring mellom oppdrettsanlegg i norske fjorder.

En studie fra Romsdalsfjorden viser at oppdrettskapasitet kan økes med 3 ganger ved optimal plassering av anlegg og samtidig bevare samme risiko. ABMs representerer en ny generasjon modeller for optimalisering av oppdrett. ABMs er individbaserte modeller der hvert individ tilpasser seg lokale forhold. Ved å bruke denne metoden kan vi studere romlige aspekter av spredning av fiskesykdommer og ta opp den stokastiske naturen av infeksjonsprosessen. ABMs er fleksible, der hvert individ tilpasses til lokale forhold og bidra til bedre forståelse av årsaksforhold ved spredning fiskesykdommens.

Resultatene av avhandlingen viser hvordan betingelser som fisketetthet, fiskens adferd, sjøvannstemperatur og sjøstrømmer påvirker utviklingen av sykdomspredning. Ved å studere de romlige og dynamiske aspektene av infeksjonsspredningen i de norske fjordene, er vi i stand til å optimalisere akvakulturanleggene ved å tildele fiskeanleggene og finne optimal tetthet av fisk i oppdrettsanlegg. Mulige praktiske konsekvenser av avhandlingen er utvikling en ny generasjon ABMs for å redusere risiko for spredning av patogen mellom oppdrettsanlegg og samtidig optimalisere produksjonskapasitet i norske fjorder.

Personalia:

Saleh Alaliyat (f.1980) er født i Palestina. Han har en bachelorgrad i elektro og datateknikk fra Universitetet i Birzeit i Palestina og en mastergrad i medieteknikk fra NTNU i Gjøvik.

Han jobber nå som universitetslektor ved Institutt for IKT og realfag i NTNU i Ålesund.  

Doktorgraden ble gjennomført under veiledning av professor Pål I. Davidsen (UiB) og professor Harald Yndestad (NTNU).