Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Solstråling på Tibetplatået

Nuozhen Gelsor disputerer 18.06.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Solar radiation monitoring and solar energy potential on the Tibetan Plateu».

På grunn av høyden over havet og relativt lave breddegrader har Tibetplatået høye solenerginivåer og til tider ekstreme nivåer av ultrafiolett (UV) stråling. I avhandlinga si har Gelsor studert tidsserier med bakkemålinger av solstråling, kartlagt potensialet for solenergiproduksjon på Tibetplatået, og studert hvordan skyer og aerosoler påvirker tilgjengelig solenergi.

I tillegg har Gelsor utviklet og optimalisert en metode for å finne UV-indeksen fra målinger av UV-lys ved kun to bølgelengder. Metoden tar i bruk et kunstig nevralt nettverk, og vil trolig kunne brukes i små radiometer som kan inkluderes i smartklokker for enkel overvåking av individuelt mottatt UV-dose.

Til slutt har Gelsor studert trender i UV-nivå på Tibetplatået og estimert tilhørende trender i tykkelsen av ozonlaget gjennom de siste ti åra.

Dataene støtter en mulig liten økning i tykkelse og dermed en reduksjon i skadelig UV-stråling.

Personalia

Nuozhen Gelsor ble født 14.09.1991 i Lhasa, Tibet. Etter å ha fullført bachelorgraden i Kina, tok hun mastergrad i fysikk i Bergen, og fra 2016 har hun jobbet som ph.d.-kandidat ved Universitetet i Bergen.