Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Abort eller ikke? Fri til å velge – ambivalent til valget

Marianne Kjelsvik disputerer 11. juni 2019 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: «Pregnant and ambivalent: Experiences of women and health personnel in the decision-making process».

Hovedinnhold

Å velge mellom å fullføre eller avbryte et svangerskap i første trimester kan være utfordrende både for kvinnen og for helsepersonell som involveres i beslutningsprosessen.

De fleste av kvinnene som ble intervjuet i studien hadde ikke planlagt graviditeten og beskrev motstridende følelser ved bekreftelsen med både glede og fortvilelse. Kvinnene ønsket å gjøre et selvstendig valg, men involverte likevel noen av sine nærmeste og helsepersonell i beslutningsprosessen. De beskrev en spenning mellom åpent å kunne diskutere situasjonen og samtidig ikke bli påvirket av andres mening. For noen ble det umulig å enes om en avgjørelse med partneren, noe som førte til en taushet dem imellom. Kvinnene kjente seg alene om avgjørelsen som måtte tas i løpet av kort tid.

Helsepersonell som ikke engasjerte seg i hvordan kvinnene opplevde situasjonen bidro til alenefølelsen, mens konsultasjoner med helsepersonell som viste interesse og innsikt i den enkelte kvinnes situasjon opplevdes støttende og kunne åpne for nye perspektiv.

Kvinnenes verdier ble utfordret i beslutningsprosessen. Selv om de ikke tenkte på fosteret som et uavhengig liv, følte de motstand mot å fjerne det og tok hensyn for å beskytte det. Samtidig som de var stresset fordi fosteret hele tiden utviklet seg, beskrev flere at de utsatte avgjørelsen for å kunne ta en gjennomtenkt avgjørelse.

Etter valget var kvinnene lettet, men noen beskrev en uro som ikke slapp taket. Uavhengig av hva de valgte, var det viktig for kvinnene at vurderingene de hadde gjort forble hemmelige.

Helsepersonell opplevde å ha et ansvar for å avdekke og håndtere en eventuell ambivalens når kvinner kom til sykehuset for å forberedes til abort. De beskrev konsultasjonene med de ambivalente kvinnene som en krevende balansegang preget av tidspress og manglende samtalekompetanse. Konklusjonen er at helsepersonell må gis opplæring og veiledning slik at de kan møte abortsøkende kvinners behov for å samtale om valget og ambivalensen.

Personalia

Marianne Kjelsvik (f. 1963) er sykepleier med videreutdanning i veiledningspedagogikk og mastergrad i helsefag - sykepleievitenskap fra Institutt for global helse og samfunnsvitenskap (IgS), Universitet i Bergen (UiB) (2009). Doktorgradsarbeidet er utført ved IgS ved UiB der Kjelsvik har deltatt i forskningsgruppen for fenomenologisk helsefaglig forskning. Prosjektet er finansiert av Institutt for helsevitenskap, NTNU Ålesund, der Kjelsvik er ansatt.