Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hva styrer nedbør i Vest-Afrika?

Lander Crespo disputerer torsdag 27. juni 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Ocean-atmosphere interactions in the tropical Atlantic seasonal cycle and multidecadal variability of ENSO”.

Nedbør er livsblodet for de fleste vestafrikanske land der landbruket er det viktigste livsgrunnlaget. Monsunregnet forekommer i løpet av juni til september som en følge av en reversering i retning av overflatevindene: vindene blåser fra land mot havet om vinteren og fra havet til land om sommeren, noe som gir fuktighet til kontinentet og i stor grad økt nedbør.

Lander undersøker mekanismene i den årlige syklusen som styrer timingen og mengden nedbør i det tropiske Atlanterhavet med særlig fokus i Guinea-golfen og Vestafrikanske regioner. Det er to hovedspillere til sommernedbør over Vest-Afrika: endringene i temperatur over land og over havet. Ved hjelp av klimamodeller finner han at endringer i temperaturen over land hovedsakelig styrer nedbørsmønstrene på det vestafrikanske kontinentet. Havets overflatetemperatur styrer nedbør over havet i Guinea-golfen, og bidrar også til å øke nedbør over kontinentet.

En oppsummerende konklusjon av hans studie av årlig syklus i det tropiske Atlanterhavet er at selv om sommermonsunen er hoveddriver for nedbør over land i Vest-Afrika, er havtemperaturinteraksjonen med atmosfæren også en viktig bidragsyter.

Han har også undersøkt med en enkel konseptmodell hvordan Stillehavets El Niño-fenomen har endret seg i løpet av det 20. århundre. Hovedkonklusjonen av hans arbeid er at El Niño har opplevd store tiårsvariasjoner i den perioden, og at det har blitt hyppigere og sterkere. I en global oppvarmingskontekst vil El Niño sannsynligvis bli sterkere og hyppigere.

Personalia

Lander R. Crespo (b. 1989) er oppvokst i Bilbao, Baskerland. Han studerte fysikk ved Baskerland Universitetet. Han fullførte en mastergrad i meteorologi ved Madrid Complutense Universitetet (UCM) i 2014. Deretter flyttet han til Bergen hvor han har vært ansatt som stipendiat ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret for klimaforskning. Veiledere har vært Noel Keenlyside and Shunya Koseki (begge to fra UiB), og Mª Belén Rodríguez de Fonseca (fra UCM).