Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kreftrisiko etter folattilskudd i forbindelse med svangerskap

Jan Helge Seglem Mortensen disputerer 24.06.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Folic acid in pregnancy and subsequent cancer risk in mothers and their children: An epidemiologic study in Norway, 1999–2010».

Hovedinnhold

Store undersøkelser har vist at tilskudd av folsyre før og i første del av svangerskapet forebygger nevralrørsdefekter hos barnet. Følgelig anbefales alle kvinner som planlegger graviditet å ta folattilskudd daglig fra før forventet befruktning og i første del av svangerskapet. Mange land har også startet obligatorisk folatberiking av kosten for å nå alle kvinner i fruktbar alder.

Det er reist bekymring om en mulig sammenheng mellom inntak av folsyre og kreftrisiko. Tidligere studier vært inkonsistente, og det er en usikker sammenheng mellom folsyre og kreft.

Norge og mange andre land har gjennomført informasjonskampanjer for å øke bruken av folat. Det foreligger lite kunnskap om sammenhengen mellom partners sosiale og demografiske faktorer og mors bruk av folsyre i forbindelse med svangerskapet.

I dette prosjektet brukte vi data fra Medisinsk fødselsregister, Kreftregisteret, og andre nasjonale databaser, og fant ingen forskjell i kreftrisikoen for mødre som brukte folsyretilskudd i svangerskapet og mødre som ikke hadde brukt kosttilskudd. Det var heller ingen forskjell i kreftrisikoen blant barn hvor mødrene brukte folsyre og/eller multivitaminer i svangerskapet eller ikke.

Til tross for offentlige tiltak og informasjonskampanjer rettet mot fertile kvinner i Norge er bruken av folsyre i forbindelse med svangerskapet ikke optimal. Denne studien viser at adekvat folsyreinntak var lavt i svangerskap med de yngste og eldste fedrene, og med fedre som hadde lav utdanning, manuelt yrke eller var selvstendig næringsdrivende, eller med bakgrunn fra et lav/middel inntektsland.

Personalia

Jan Helge Seglem Mortensen er privatpraktiserende spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp. Han har siden 2012 vært stipendiat ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, tilknyttet Forskningsgruppe for genetisk epidemiologi.

Studien ble finansiert av Kreftforeningen og Helse Vest.