Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kan spiserørsrefluks gi kronisk bihulebetennelse?

Elin-Johanne Katle disputerer 20.06.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The role of Gastroesophageal Reflux in Chronic Rhinosinusitis".

Kronisk bihulebetennelse er en hyppig forekommende sykdom som påvirker livskvaliteten til mange pasienter i betydelig grad og kan ha mange årsaker. Først når årsaken er kjent kan behandlingen optimaliseres, men ofte har hverken kirurgisk eller medikamentell behandling gitt ønsket effekt. For å kunne tilby riktig behandling av kronisk bihulebetennelse er det derfor ønskelig å komme nærmere en forståelse av mulige årsaker til sykdommen. Refluks (oppstøt av magesyre) kan være en mulig medvirkende årsak til kronisk bihulebetennelse, men forskningen på dette området har til nå vært begrenset.

I sin avhandling har Elin-Johanne Katle arbeidet i grenseland mellom de to medisinske spesialitetene øre-nese-halssykdommer og fordøyelsessykdommer. Både pasienter med kronisk bihulebetennelse og pasienter med refluks er inkludert for å undersøke mulige sammenhenger. Pasienter med kronisk bihulebetennelse er blitt undersøkt med avansert utstyr for diagnostisering av refluks.

Katle fant svært høy forekomst av refluks hos pasienter som lider av kronisk bihulebetennelse, og særlig høy forekomst av refluks som kommer høyt opp i spiserøret. Dette arbeidet danner en plattform for videre forståelse av hvilken betydning refluks kan ha i utvikling av bihulesykdom. Konklusjonen av doktorgradsarbeidet er at ved behandlingsresistent kronisk bihulebetennelse, må en vurdere om pasienten kan ha reflukssykdom som medvirkende årsak.

Disputasen finner sted ved Stavanger universitetssjukehus.

Personalia

Elin-Johanne Katle (f.1966) er utdannet lege, og er spesialist i øre-nese-hals-sykdommer. Hun har arbeidet som overlege ved ØNH-avdelingen, Stavanger universitetssjukehus og arbeider nå som seksjonsoverlege ved tverrfaglig Allergisenter ved SUS.Ph.d.-graden utgår fra Klinisk Institutt 1 ved Universitetet i Bergen og studiene er utført ved Stavanger universitetssjukehus, med støtte fra Helse Vest.

Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært prof. Sverre Karmhus Steinsvåg. Prof. II Jan Gunnar Hatlebakk, prof. II Roald Omdal og prof. Jan Terje Kvaløy er biveiledere.