Hjem
Nye doktorgrader

Modellering av preleukemi for skreddersydd behandling

Sahba Shafiee disputerer 20.06.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Translational Development of Preclinical Models and Therapies in Myelodysplastic Syndrome (MDS)".

Hovedinnhold

MDS er en heterogen gruppe av myeloide sykdommer, ofte karakterisert ved beinmargssvikt, cytopeni og dysplasi. Beinmargstransplantasjon (BMT) er per i dag den eneste kurative behandlingsmetoden. Dessverre er få pasienter egnet til denne typen behandling grunnet alderdom og komorbiditet, og leger følger derfor en «watch and wait» tilnærming, hvor resultatet er sykdomsutvikling.

I våre studier, har vi bekreftet at MDS92 celle linje med to forskjellige sublinjer; den ene sublinjen representerer en lav risiko MDS (MDS-LGF) og den andre har en høy risiko fenotype (MDS-L-2007). På grunnlag av at prekliniske MDS musemodeller enklere etableres ved bruk av høy-risiko MDS celler sammenlignet med lav-risiko celler, rettet vi fokus på å benytte MDS-LGF, med forbigående engraftment i våre in vivo studier.

For å forbedre den forbigående engraftment av MDS-LGF i immundefekte mus, har vi etablert en human beinmarg (BM) nisje system, som bedrer engraftment av disse cellene over 30 uker.

Til tross for at dette systemet tilrettela for utviklingen av den første MDS-LGF musemodellen med en lang engraftment periode, ønsket vi å utvikle en skreddersydd human BM nisje.

Resultatet viste en stødig proliferasjon av MDS-LGF celler over 12 uker, uten tegn til sykdomsutvikling, med konsistent tid og nummer av mus med engraftment (n = 5/5). Dette avslører en passende preklinisk MDS musemodell som har stort potensial innen utvikling av legemiddel. I tillegg tilsier våre resultat at den humaniserte BM nisjen har stor innvirkning på engraftment av primære MDS pasient celler fra lav risiko til høyrisiko pasienter.

Videre brukte vi MDS-LGF musemodellen til å evaluere MDS medisiner in vivo.

Personalia

Sahba Shafiee tok mastergrad i medisinsk cellbiologi ved Universitet i Bergen i 2013. Siden 2014 har hun arbeidet med doktorgraden sin ved Universitet i Bergen med tilknytning til Klinisk institutt 2.

Veiledere har vært Emmet Mc Cormack (UiB), Astrid Olsnes Kittang (UiB/HUS) og Bjørn Tore Gjertsen (UiB/HUS)