Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ny kunnskap om slektskap mellom kalksvampene

Adriana Alvizu Gomez disputerer tirsdag 28. mai 2019 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: “Taxonomy and phylogeny of calcaronean sponges (Porifera: Calcarea)”

Innhold

Svamper er flercellede, fastsittende organismer med en stor variasjon i kroppsform, størrelse, farge og strukturell kompleksitet. Denne høye variasjonen har gjort at de kunne tilpasse seg til mange ulike miljøforhold, og kolonisere alle akvatiske miljø. Et eksempel på en unik tilpasning er et mineralskjelett av kalsiumkarbonat, som kun finnes i en gruppe svamper: kalksvampene.

Vår kjennskap til mangfoldet og den evolusjonære historien til kalksvampene er fortsatt mangelfull, grunnet en vanskelig taksonomi og veldig variabel morfologi. For å øke kunnskapen vår om taksonomi og slektskapsforhold innen kalksvamper har Adriana Alvizu Gomez tatt i bruk en forskningsmetode som kombinerer morfologiske og molekylære data.

Under doktorgradsarbeidet har Adriana Alvizu Gomez beskrevet syv nye arter og en ny slekt kalksvamper for vitenskapen fra Antarktis og fra de Nordiske Havene. Avhandlingen bidrar med ny kunnskap om mangfoldet av og slektskapsforholdene innen kalksvampene. Den demonstrerer også fordelene med å kombinere morfologiske og molekylære data, spesielt for grupper der morfologiske karakterer alene er utilstrekkelig for å avgrense arter.

Personalia

Adriana Alvizu Gomez (født 1983) har en bachelorgrad i marinbiologi fra Universidad de Oriente og en mastergrad i biovitenskap fra Universidad Simón Bolívar, begge i Venezuela. Doktorgradsarbeidet har vert utført ved Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Bergen, med professor Hans Tore Rapp som hovedveileder og Dr. Joana Xavier som biveileder.