Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Dommeradferd i nordiske høyesteretter

Jon Kåre Skiple disputerer fredag 23. August 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Shaping Judicial Preferences: Institutions, Appointments and Discretion on Nordic Supreme Courts».

Main content

Nordiske høyesteretter har de siste ti-årene fått økt innflytelse. Fra hovedsakelig å være rene ankedomstoler som anvender lovene har domstolene begynt å utvikle lovene. I avhandlingen analyserer Skiple høyesterettene i Norge og Danmark og sammenhengen mellom dommernes holdninger og deres voteringer. Avhandlingen gir ny kunnskap om hvordan beslutninger blir tatt i høyesteretter, og særlig hvordan utnevnelse av dommere og utvelgelse av saker påvirker adferd i domstoler.

Forskning på dommeradferd i USA og Europeiske konstitusjonsdomstoler viser at dommeres ideologiske preferanser påvirker deres voteringer og at preferansene kan knyttes til hvilken regjering som utnevner dommerne. I kontrast til dette tegner Skiple et mer nyansert bilde av dommeradferd i nordiske høyesteretter. Analysene viser at uenighetene mellom dommerne i Norges Høyesterett ikke en ideologisk konflikt langs den vanlige venstre-høyre aksen, men heller handler om hvilke spillerom dommerne ønsker å gi staten i konflikter der begge partene mener de har loven på sin side. Dommernes tidligere yrkeskarriere forklarer noe av variasjonen i dommernes holdninger. Lite tyder på at utnevnelsesregjering påvirker dommeradferd.

Avhandlingen demonstrerer også betydningen av de institusjonelle rammene for dommernes adferd. En viktig forklaring på hvordan dommerne voterer i en sak er hvordan sakene havner på dommernes bord. Høyesterettsdommerne i Norge velger sakene sine selv, mens dommerne i Danmark har liten kontroll over hvilke saker de må avgjøre. Skiple viser at når dommere velger sakene selv, er de oftere uenig både med hverandre og med lavere domstoler. I tillegg er det en sterkere sammenheng mellom dommernes yrkesbakgrunn og deres stemmegiving.

Personalia

Jon Kåre Skiple (født 1986) er utdannet statsviter ved Universitetet i Bergen (2012). Doktorgradsarbeidet ble gjennomført i perioden 2014-2019 ved Institutt for sammenliknende politikk, hvor Skiple har vært ansatt som stipendiat.

Veileder på prosjektet har vært professor Gunnar Grendstad, mens professor Halvard Haukeland Fredriksen har vært biveileder. Skiple er for tiden ansatt som forsker ved NORCE – Norwegian Research Centre.