Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Små protoner - stor kraft!

Eivind Rørvik disputerer 23. august 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Analysis and Development of Phenomenological Models for the Relative Biological Effectiveness in Proton Therapy".

For å spå effekten av protonbehandling, så benyttes flere modeller for beregning av den biologiske virkningen. Avhandlingen viser at estimatene fra de etablerte modellene spriker stort, som betyr at det er ikke likegyldig hvilken modell bruker i doseberegninga. Nye og mer komplekse modeller er utviklet, som tar hensyn til flere parametere enn tidligere modeller. Ideelt sett kan dette føre til større nøyaktighet i dosebestemmelsen, som igjen på lengre sikt vil kunne gi bedre pasientbehandling.

I strålebehandling av kreft så vil en ha stor nok dose til å kontrollere selve svulsten, samtidig som en prøver å begrense dosen for å spare omliggende organ. Innen fem år så vil en ny type strålebehandling, såkalt protonbehandling, komme til Norge ved at det nå klargjøres for bygging av sentre i Oslo og Bergen. Behandlingen vil gi mindre doser til frisk vev enn dagens strålebehandling, som vil bety mindre bivirkninger. Men dette avhenger av god bestemmelse av riktig dosering.

Protoner avsetter dosen på en litt annen måte enn vanlig røntgenstråling, som gjør at protonstrålingen er litt mer effektiv og dreper flere kreftceller ved en tilsvarende dose. Dagens kliniske praksis sier at den alltid er 10 % mer biologisk effektiv. Men dette forholdet er kun en antakelse, og det finnes flere eksperimenter viser at det ikke er konstant.

Avhandlingen har gått i dybden av modeller som tar hensyn til en variabel biologisk effekt. De potensielle kliniske forskjellene fra modellene er analysert ved hjelp av datasimuleringer av pasienter. De underliggende forskjellene er sammenlignet i lys av disse estimatene. Videre er ny matematisk modellering av tidligere celleeksperimenter benyttet for å utvikle få utvikle nye metoder og modeller. Den statistiske analysen åpner blant annet opp for mer komplekse og potensielt mer nøyaktige modeller enn tidligere.

Personalia

Eivind Rørvik (født 1989) er oppvokst på Evje i Setesdal og har en mastergrad i biofysikk og teknologi fra NTNU (2015). Doktorgraden er skrevet under veiledning av Kristian Smeland Ytre-Hauge (UiB), Sara Thörnqvist (Haukeland Universitetssjukehus) og Andrea Mairani (CNAO,Italia/ DKFZ,Tyskland). Han arbeider nå som medisinsk fysiker ved Radiumhospitalet i Oslo.