Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Dynamikker rundt fiskeri i våtområder; Okavango-deltaet

Ketlhatlogile Mosepele disputerer 28.08. 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Dynamics of the seasonal floodplain fishery of the Okavango delta, Botswana".

Ferskvannsfisk utgjør nesten en tredjedel av verdens totale fiskefangster, og er spesielt viktige for matsikkerhet og ernæring i fattige utviklingsland, herunder spesielt i Afrika, hvor store deler av befolkningen har liten tilgang til høyverdig protein og de essensielle mikronæringsstoffer som kun finnes i animalske produkter. Afrika har store våtområder med høy naturlig fiskeproduksjon som har stor verdi for lokalbefolkningen, men som er forholdsvis lite studert og forstått med henblikk på dynamikk og bærekraftig utbytte.

Denne avhandlingen omhandler de dynamiske koplinger mellom biologisk fiskeproduksjon og miljømessige variasjoner i Okavango-deltaet, Botswana, som er underlagt store årlige svingninger i vannstand og nedbør – et såkalt ‘flood-pulse’ drevet økosystem. Okavango er et av Afrikas største uberørte våtområder, mest kjent for det fantastiske dyrelivet, men er samtidig en viktig innkomst og fødekilde for de lokale beboere.

Fiskeriet er i øyeblikket forvaltet med utgangspunkt i tradisjonelle likevektsprinsipper, som alle nedstammer fra mer stabile marine systemer i den nordlige halvkule. Disse prinsippene har vist seg meget lite egnet i et høyproduktivt, men ustabilt ferskvannsmiljø, og dette medfører gnisninger mellom lokale fiskere og forvaltningsapparatet, som gjensidig skylder på hverandre for manglende forståelse av de grunnleggende prosesser.

Denne avhandlingen kan bidra til å øke forståelsen av akvatiske prosesser i dynamiske våtområder, noe som kan føre til en mer tilpasset og adaptiv økosystembasert forvaltning. En slik adaptiv forvaltning tilpasset dynamiske systemer med høy diversitet og naturlige sesongfluktuasjoner, krever også et fiskerimønster som er fleksibelt, lett tilpasset og dynamisk i forhold til naturlige svingninger.

Personalia

Keta Mosepele ble født i Botswana i 1968. Han tok sin Bachelorgrad i 1996 ved New Mexico State University, USA, med akvakultur og fiskeribiologi som spesiale. Han tok sin MPhil (cand. Scient.) grad i Fiskeribiologi og forvaltning ved Universitetet i Bergen under Norads stipendprogram i 2000.

Keta er nå assisterende (og i øyeblikket fungerende) direktør ved Okavango Research Institute, som er en del av Universitetet i Botswana.